• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Múzeum telesnej kultúry sztk - Bratislava

Múzeum telesnej kultúry v Slovenskej republike je špecializovaným múzejným zariadením, orientovaným na dejiny, dokumentáciu a pre- zentáciu telesnej výchovy, športu a turistiky v Slovenskej republike. Jeho poslaním je zhromažďovať a ochraňovať dokumenty a hmotné doklady o vývoji telesnej kultúry so vzťahom k Slovensku.

Vzniklo roku 1985, dočasne sídli v budove kolkárne na Pasienkoch. Zatiaľ nemá stálu expozíciu, realizuje najmä putovné výstavy.

Zbierkový fond múzea obsahuje viac ako 11 000 trojrozmerných predmetov. Ide napríklad o športové trofeje (medaily, plakety, poháre, plastiky) a športovú výzbroj, výstroj, náčinie a náradie. Osobitnú časť zbierok tvorí fotodokumentácia, ktorá v súčasnosti obsahuje 71 125 jednotiek. Súčasťou MTK je knižnica zameraná na získavanie historicko-faktografickej literatúry z oblasti telesnej kultúry. Predmetom samostatnej vedeckovýskumnej činnosti je spracovávanie oblasti olympijského hnutia na Slovensku a vo svete, účinkovanie Slovenska na medzinárodnej športovej scéne a domáce dianie v historickom vývoji i súčasnosti.

MTK poskytuje konzultačné služby a študijné možnosti verejnosti, najmä študentom, športovcom, novinárom, odborným pracovníkom telovýchovy, športových klubov a spoločenských organizácií.

Adresa/Kontakt
Trnavská ul. 29/a, Bratislava
Tel.: +421 2 4437 2427


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 26.07.2002