• Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
  0.75 € (22.59 Sk)
 • Prenájom áut

Múzeum šľachty - Betliar

Múzeum Betliar je špecializovanou inštitúciou na múzejnú dokumentáciu života šľachty. Vzniklo roku 1953 v podobe Štátneho kultúrneho majetku v Betliari.

Múzeum spravuje dve samostatné expozície - Bytová kultúra šľachty v 18. a 19. stor. v Betliari a Historická hradná expozícia Krásna Hôrka. Pod správou múzea je aj Mauzóleum v Krásnohorskom Podhradí. Obidve expozície sú umiestnené v pôvodných historických objektoch, ktoré boli zrekonštruované a expozície rozšírené. Obidva objekty boli vyhlásené za národné kultúrne pamiatky.

Expozícia Bytová kultúra šľachty v 18. a 19. stor.
bola sprístupnená po celkovej rekonštrukcii objektu a zbierok roku 1994 a tvorí ju komplex národnej kultúrnej pamiatky kaštieľ Betliar s prírodným parkom. Začiatky kaštieľa siahajú do prvej polovice 15. stor. Bol niekoľkokrát prestavovaný a rozširovaný. Súčasná podoba sa zachovala od poslednej úpravy z roku 1886. Zachovali sa luxusné interiéry so zariadením z 18. a 19. stor. Vystavené exponáty pochádzajú v prevažnej miere z majetku a zbierok bývalých majiteľov Andrášiovcov. Zbierky tvoria väčšinou exponáty bytového zariadenia (nábytok, obrazy, bytové doplnky). Vzácna je zbierka zbraní od stredoveku po 19. stor. Nábytkové zbierky prezentujú najmä anglické empírové práce z 1. polovice 19. stor., viedenský klasicistický nábytok z 2. polovice 18. stor. K vzácnym exponátom patrí gotický stôl z 15. stor. z Bardejova, renesančná svadobná truhlica zo 16. stor. z Kežmarku a sedacia súprava s maľovaným koženým poťahom z roku 1714 zo Spiša. Pozoruhodná je aj zbierka obrazov - portrétov a krajinomalieb od domácich a svetových autorov o.i. H. Barabaša, A. B. Richarda, H. Angliho, M. Bassano Jacopo, J. Bencúra, J. Marastoniho a i. Historická knižnica z konca 18. stor. má s vyše 18 tisíc zväzkov.

Predaj pamiatkových predmetov a popularizačnej literatúry s tematikou expozície.

Vysunuté expozície: Hrad Krásna Hôrka, Mauzóleum Krásnohorské Podhradie.

Otváracie hodiny:
IV. - X. 8.00 - 16,30
IX. - III. 9.00 - 15,30
Adresa/Kontakt
SNM - Múzeum Betliar
049 21 Betliar, Kaštieľska 6
tel. 058/79831-18 tel. riad. 058/788 1971 fax: 058/79831-95
e-mail: lazarova.muzeum@stonline.sk


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 26.07.2002