• Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
  11.57 € (348.56 Sk)
 • Prenájom áut

Múzeum Samuela Štúra A Jozefa Ľudovíta Holubyho - Lubina

.

Múzeum Samuela Štúra a Jozefa Ľudovíta Holubyho sa nachádza v rodnom dome S. Štúra, ktorý viac ako 200 rokov patril rodine lubinských Štúrovcov. Predstavuje typickú dedinskú architektúru z kraja pod Javorinou - predná izba, pitvor, kuchyňa, výška. Po rekonštrukcii objektu, zapísaného do zoznamu kultúrnych pamiatok, tu Obecné zastupiteľstvo v Lubinej za pomoci Matice slovenskej zriadilo múzeum, ktoré bolo otvorené roku 1992.

Múzeum zoznamuje návštevníkov v prvej časti expozície so životom S. Štúra /1789-1851/, otca Ľ. Štúra, vzdelaného evanjelického učiteľa, a J. Ľ. Holubyho /1836-1923/, evanjelického kňaza, botanika a etnografa. Popri dokumentoch, ktoré približujú osudy týchto osobnosti národných dejín, sa v druhej časti expozície nachádzajú dokumenty k dejinám obce Lubina, najmä k histórii cirkevného života, školstva a remesiel, doplnené ukážkami ľudového odevu. Bohatý dokumentačný materiál je aj v časti, venovanej protifašistickému odboju v podjavorinskom kraji. 3 km od obce na vrchu Roh sa nachádza pamätný areál s mohylou padlým partizánom.

Otváracie hodiny:
Múzeum je otvorené podľa požiadaviek, návštevy treba ohlásiť na Obecnom úrade v Lubinej

Adresa/Kontakt
Pamätná izba Samuela Štúra a Jozefa Ľudovíta Holubyho
Obecný úrad Lubiná, tel.: 032 / 7778 175, 7778 169


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 31.10.2005