• Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
  14.55 € (438.33 Sk)
 • Prenájom áut

Múzeum národnej kultúry - Bojnice

Múzeum Bojnice sídli v romonatickom zámku - Národnej kultúrnej pamiatke, patriacom k najkrajším pamiatkovým objektom na Slovensku. Zámok sa týči na úpätí Strážovskej vrchovoviny na travertínovej kope nad mestečkom Bojnice.

Zámok je jedným z najstarších a najvýznamnejších slovenských hradov. Pôvodne drevený hrad sa vyvinul zo staršieho hradiska. Prvá písomná zmienka o hrade je z roku 1113. Hrad i panstvo boli kráľovským majetkom, ktoré dával kráľ do zálohu alebo dedičnej držby oddaným veľmožom. Prvým známym majiteľom hradu bol Matúš Čák Trenčiansky. Po jeho smrti mal hrad niekoľkých majiteľov. Roku 1527 daroval kráľ Ferdinand I. Habsburský hrad Alexejovi Thurzovi, ktorý hrad stavebne upravil a zmenil na pohodlné renesančné sídlo. Od roku 1643 bol hrad v držbe Pálfiovcov, ktorý opäť hrad prestavovali. Posledným šľachtickým majiteľom zámku bol gróf Ján Pálfi, veľký milovník umenia a zberateľ starožitností, ktorý v roku 1889-1910 dal hrad prestavať v neogotickom slohu podľa vzoru hradov a zámkov v údolí rieky Loire vo Francúzsku. Prestavba zmenila hrad na čarokrásny zámok, ktorý v nadväznosti na ZOO, Slovenské liečebné kúpele a kúpalisko Čajka v Bojniciach patrí k najatraktívnejším a najvyhľadávanejším centrám cestovného ruchu na Slovensku.

Mzeum Bojnice vzniklo roku 1950. Jeho zbierkový fond pozostáva z maliarskych, sochárskych a umeleckoremeselných prác od gotiky, cez renesanciu, barok, klasicizmus až po neoslohy 19. stor. V zbierkach sú zastúpené maliarske práce významných európskych majstrov - Jacoba Jordaensa, Carla F. Nuvoleoneho, Abraháma Janssensa, Leonarda Coccoranteho, Paula de Vos, Jacquesa d Arthois a sochárske práce Dionýza Stanettiho. Cenné sú aj palné a chladné zbrane zo 17. a 18. stor., renesenčné truhlice, barokové sekretáre a hodiny vyhotovené v dielňach viedenských a pražských majstrov. Pozoruhodný je aj veľkorozmerný gobelín Jozef a jeho bratia, ktorý bol utkaný v Bruseli začiatkom 17. stor.

V priestoroch zámku sa konajú rozličné kultúrne a spoločenské podujatia: koncerty vážnej hudby v Huňadyho sále, predstavenia multimediálneho projektu Lux in tenebris na II. nádvorí, vystúpenia skupiny historického šermu, svadobné obrady v Zlatej sále. Múzeum prenajíma priestory na obchodné rokovania, tlačové konferencie, sympózia, slávnostné prijatia a pod.

V obchode zo suvenírmi si návštevníci môžu vybrať zo širokej ponuky upomienkových predmetov.

Interiéry zámku dokumentujú bývanie šľachty v uplynulých storočiach. Mimoriadne cenné je pôvodné zariadenie tzv. stredného hradu, na ktorého výzdobe sa podieľala firma Gebruder Colli z Insbrucku. Vzácne sú turecké tapety v Orientálnom salóne aj strop v Zlatej sále. V Zámockej kaplnke, zasvätenej sv. Jánovi Kapistranskému, sa zachoval pôvodný barokový strop zdobený freskami a štukami. Súčasťou prehliadky zámku je rodinnná hrobka Pálfiovcov, kde dominuje meoromanský sarkofág grófa Jána Pálfiho. V jaskyni, v travertinovej kope pod zámkom, sa našli archeologické nálezy z obdobia paleolitu.

Otváracie hodiny:
V. - IX. 8,00 - 17,00
X. - IV. 9,00 - 15,00


Adresa/Kontakt
SNM - Múzeum Bojnice
972 01 Bojnice, ul. Zámok a okolie 1
tel. riad. 046 /5430 535, 051, 633 fax: 046 /5430 051
e-mail: email@bojnicecastle.sk


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 26.07.2002