• Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
  6.93 € (208.77 Sk)
 • Prenájom áut

Múzeum moderného umenia rodiny Warholovcov - Medzilaborce

Múzeum vzniklo z iniciatívy brata Andyho Warhola Johna, výtvarného pedagóga dr. Michala Bycku, Vladimíra Protivňáka a Klubu priateľov výtvarného umenia (KPVÚ ) v Medzilaborciach. Predchodcom múzea bola Malá galéria KPVÚ, ktorá so Spoločnosťou Andyho Warhola vynaložila veľké úsilie, aby Slovensko získalo expozíciu diel jedného z najznámejších výtvarných umelcov druhej polovice nášho storočia, popredného predstaviteľa hnutia pop-art.

Múzeum vo svojej súčasnej podobe vzniklo 1. septembra 1991.

Okrem troch stálych expozícií ( serigrafie Andyho Warhola, serigrafie, kombinované techniky a maľby Paula a Jamesa Warholovcov a expozícia o pôvode Andyho Warhola ) usporadúva v svojich priestoroch výmenné prezentačné výstavy, koncerty, semináre a iné podujatia.

V súlade s koncepciou tvorí veľkú časť materiálov múzea dokumentácia osobnosti a tvorby Andyho Warhola a výtvarné aktivity v jeho rodine. Zbierkový fond pozostáva z diel, ktoré múzeum získalo ako dar alebo z diel, ktoré kúpilo v priebehu svojej existencie. Veľkú časť zbierky a archívu tvoria vzácne výtvarné diela, materiály, autentické dokumenty a pod., ktoré múzeum získalo od Spoločnosti Andyho Warhola.

Expozícia diel Andyho Warhola.

Pozostáva z 18 originálnych diel, ktoré reprezentujú nielen časť tematickej orientácie umelca, ale sú v nej zastúpené diela takmer z celoživotného tvorivého úsilia. Expozícia je jedinou svojho druhu v Európe.

Expozícia diel Paula Warhola
je darom autora múzeu, ktorého zaraďujú v USA medzi popredných postpop-artových umelcov. V expozícii je 16 jeho originálnych diel. James Warhol sa v expozícii prezentuje dvoma olejomaľbami. Je to profesionálny maliar, absolvent akadémie. Žije a tvorí v New Yorku.

Stála expozícia o pôvode Andyho Warhola
pozostáva z cenných autentických materiálov, listín a rekvizít, ktoré svedčia o rusínskom pôvode umelca, ktorého rodičia sa narodili v Mikovej pri Medzilaborciach.

Lektorský výklad na požiadanie. Pre zahraničných hostí má múzeum k dispozícii publikáciu v nemčine a angličtine. Organizované, vopred ohlásené spoločné návštevy si môžu pozrieť videofilmy o živote a diele Andyho Warhola, ale aj iné zaujímavé videozáznamy. Múzeum vydalo niekoľko publikačných materiálov a katalógov, ktoré si návštevníci môžu kúpiť. Múzeálna knižnica sa zatiaľ iba buduje, no napriek tomu obsahuje desiatky zaujímavých publikácií. Záujemci môžu za stanovený poplatok získať z archívu a knižnice xerokópie článkov, literatúry, fotografie a pod. V múzeu je otvorená predajňa suvenírov.

Otváracie hodiny:
utorok  - nedeľa 10.OO - 17.OO

Adresa/Kontakt
Múzeum moderného umenia Andy Warhola
068 01 Medzilaborce, ul. Andy Warhola 749
tel.: 057/7321 059, tel./fax: 057/7321 069


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 30.07.2002