• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Múzeum histórie kartuziánskych a neskôr kamaldulských mníchov - Červený Kláštor

Múzeum Červený Kláštor je vysunutá expozícia Východoslovenského múzea v Košiciach. Táto národná kultúrna pamiatka, oficiálne Lechnický kláštor, ktorého založenie potvrdila roku 1319 Spišská kapitula, leží v malebnom vyústení údolia Lipníka do prielomu Dunajca v Pieninskom národnom parku. Kláštor slúžil reholi kartuziánskych a neskôr kamaldulských mníchov. Muzeálna expozícia tu bola sprístupnená roku 1966 po celkovej rekonštrukcii objektu. Približuje históriu a kláštorný život spomínaných rádov a vzácne umeleckohistorické pamiatky z Červeného Kláštora, ale aj oblasti severného Spiša.

V priestore konventu je stála výstava o histórii kláštora a jeho stavebnom vývoji. V jednom z rekonštruovaných mníšskych domčekov je zaujímavá farmaceutická expozícia interiéru stredovekej lekárne ako pamiatka na kamaldulského frátra Cypriána, všeobecne vzdelaného stredovekého liečiteľa a botanika, pre jeho pokusy o lietanie nazývaného lietajúci mních.

Otváracie hodiny
V. - IX. pondelok - nedeľa 9.00 - 17.00
X. - IV. utorok - sobota 10.00 - 16.00


Adresa/Kontakt
Múzeum Červený Kláštor
056 06 Červený Kláštor
tel.: 052 /4822 353


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 26.07.2002