• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Múzeum Antol

Múzeum Antol vzniklo roku 1962, keď boli do Antola premiestnené zbierky lesníckeho a drevárskeho múzea zo Zvolena. Pri formovaní zbierkových fondov múzea sa od roku 1970 začal klásť dôraz na poľovnícku zbierku a od 80-tych rokov aj na cenný mobiliár kaštieľa. Zbierky lesníckeho a drevárskeho oddelenia sa roku 1992 vrátili do Zvolena.

Zbierkový fond múzea je v súčasnosti rozdelený na umeleckohistorické a poľovnícke zbierky. Výskumná činnosť múzejných pracovníkov sa zameriava na dejiny rodov, ktoré vlastnili kaštieľ a dejiny lovu a poľovníctva na Slovensku.

Múzeum sídli v objekte neskorobarokového kaštieľa v Antole, ktorý je spolu s areálom národnou kultúrnou pamiatkou. Kaštieľ bol postavený v roku 1744 - 1750 na mieste staršieho hrádku z 15. storoku Budova je cenná svojou umeleckou výzdobou. Najhodnotnejšia je fresková maľba interiéru kaplnky z 50. rokov 18. stor. Slávnostné schodište je vyzdobené plastikami D. Stanettiho, alegorické fresky namaľoval A. Schmidt. Súčasťou areálu je park s jazierkami, kaskádami, akvaduktom a umelou jaskyňou. V parku rastie sekvoja obrovská zasadená roku 1878.

Kaštieľ patril až do začiatku 19. stor. rodine Koháryovcov, v roku 1826 - 1944 ho obývali Coburgovci. Posledným obyvateľom bol bulharský cár Ferdinand Coburg.

Základom zbierky múzea sú poľovnícke zbrane z 19. stor., osobitosťou je zaujímavá zbierka pytliackych zbraní. Oblasť poľovníckej kultúry je zastúpená umeleckými predmetmi z 19. stor. a obrazmi prevažne z konca 19. a 20. stor. Pozoruhodné sú veľkorozmerné Recknagelove uhľokresby z 90. roku 19. stor. Múzeum vlastní zbierka obrazov známeho maliara poľovnej zveri K. Šovánku. V poslednom období sa múzeum začína orientovať na poľovnícke fotografie.

Sokoliarska expozícia, sprístupnená roku 1991 dokumentuje históriu sokoliarstva na Slovensku od stredoveku po súčasnosť. Súčasťou expozície sú preparáty najbežnejších dravcov používaných pri sokoliarstve, pomôcky sokoliarov, vábničky, čiapočky, rukavice, kapsy a pod.

Umeleckohistorická expozícia
prezentuje pôvodný mobiliár kaštieľa. Je umiestená na prvom poschodí, kde sa zachovali pôvodné interiéry z 18. a 19. stor. Najcennejší je Cisársky salón s rokokovým ručne maľovaným násteným poťahom a Zrkadlový salón s olejomaľbami a zrkadlami zasadenými do dubových obkladov stien. Z nábytkového interiéru patrí medzi najcennejšie exponáty súprava francúzskeho reprezentačného nábytku z poslednej tretiny 18. stor. Súpravu zhotovil Georges Jacob, francúzsky nábytkársky majster pôsobiaci na kráľovskom dvore. Pozoruhodná je aj súprava - stôl, dva podstavce a zrkadlo, vykladaná slonovinou, korytnačinou, polodrahokamami, malachitom, striebrom a zdobená perleťou, vyhotovená v štýle augsburskej renesancie. Interiéry salónov spestruje množstvo doplnkov a obrazy prevažne rakúskych a nemeckých autorov. Chodbové interiéry sú vyzdobené grafickými listami, fotografiami a dobovými poľovníckymi trofejami po bývalých majiteľoch.

Poľovnícka expozícia
zo 70. rokov prezentuje poľovnú zver Slovenska, charakteristické druhy jednotlivých biotopov. Zastúpené sú všetky najdôležitejšie chránené druhy. Väčšina zvierat je prezentovaná formou dermoplastických preparátov. Veľmi dobre je zastúpená ornitofauna, v ktorej vynikajú preparáty orliaka morského a orla skalného.

Expozície Múzea Antol sú prístupné len v sprievode lektora. Na požiadanie návštevníkov (po predchádzajúcom dohovore) je možné premietanie filmov a videozáznamov s tematikou zveri, ochrany prírody a kultúrneho dedičstva. Skupiny si môžu prednostne rezervovať vstup do múzea na určitú hodinu. V areáli kaštieľa sa začiatkom septembra konajú Dni sv. Huberta, celoslovenské slávnosti poľovníkov a priateľov prírody s rozličnými sprievodnými akciami, (streľba z kuší, ukážky sokoliarskeho výcviku, súťaže v hre na lesnicu, súťaž vo vábení, omša sv. Hubertovi s alegorickým sprievodom a uloveným jeleňom).

Otváracie hodiny/Kontakt:
Aktuálne informácie nájdete na www stránke  múzea AntolAutor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 25.07.2002