• Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
  8.04 € (242.21 Sk)
 • Prenájom áut

Múzem Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši

Múzeum Janka Kráľa vzniklo roku 1955 a od roku 1961 sídli v bývalom župnom dome (tzv. Seligovský dom). Časť zbierok získalo delimitáciou z vtedajšieho Múzea Slovenského krasu a presunom materiálov o básnikovi Jankovi Kráľovi z Matice slovenskej v Martine. Múzeum sa vo svojej zbierkotvornej činnosti zameriava na dokumentovanie historických a literárnych tradícií Liptova a dejín mesta Liptovský Mikuláš. Múzejné zbierky sú z väčšej časti literárneho charakteru a viažu sa k významným osobnostiam pôsobiacim v meste Liptovský Mikuláš a jeho okolí a k významným historickým udalostiam spojených s mestom ( J. Tranovský, M. Blaho, M. M. Hodža, G. Fejérpataky-Belopotocký, S. Bohdan Hroboň, J. Kráľ, A. Stodola, I. Stodola, J. Jánošík, M. Rázus, M. Rázusová-Martáková, spolok Tatrín, Žiadosti slovenského národa ). Od roku 1992 sa múzeum profiluje ako mestské múzeum, čo výrazne ovplyvňuje jeho zbierkotvorné aktivity. Múzeum zhromažďu- je predovšetkým dokumenty týkajúce sa dejín mesta a osobností kultúrneho, spoločenského a politického života. Prvá stála expozícia bola sprístupnená roku 1970 v Seligovskom dome.


Otváracie hodiny:
15.jún - 15.september - utorok-nedeľa - 10,00-17,00
16.september - 14.jún - utorok-piatok - 9,00-16,00

Expozícia Kapitoly z histórie mesta Liptovský Mikuláš,
otvorená v novembri 1994, dokumentuje históriu mesta od jeho založenia roku 1286 až do skončenia 2. svetovej vojny. Nachádzajú sa tu listiny, viažúce sa k založeniu mesta, postaveniu gotického kostola, k zemianskej rodine Pongrácovcov, reformácii, vyhláseniu mesta za sídlo Liptovskej župy, rozvoj cechov a remesiel, školstva, ale aj priemyslu. Viacej pozornosti je venované obdobiu 19. stor., keď mesto bolo centrom kultúrneho a spoločenského života. Exponáty a dokumenty približuejú aj ďaľšie významné udalosti a medzníky v živote mesta, ktoré sa zapísali do dejín celej krajiny.

Mikulášska mučiareň / Fragmenty z trpného vypočúvania Juraja Jánošíka/

Expozícia Tatrín a Žiadosti slovenského národa
je umiestnená na na starej evanjelickej fare, kde pôsobil ako kňaz M. M. Hodža. V auguste 1844 založený kultúrno-osvetový spolok Tatrín a 10. má- ja 1848 spísané Žiadosti slovenského národa, prvý slovenský národnopolitický program. Charakter tých čias približujú jednotlivé exponáty - štýlový dobový nábytok, knižné muzeálie, predmety den- nej potreby. Budova fary bola postavená roku 1788, je zapísaná do zoznamu kultúrnych pamiatok.

Otváracie hodiny:
utorok - piatok 8,00 - 14,00

Expozícia Rodný dom Rázusovcov
sa nachádza v rodnom dome spisovateľov Márie Rázusovej-Martákovej a Mertina Rázusa vo Vrbici, dnes súčasť Liptovského Mikuláša. Expozícia približuje bytovú kultúru obyvateľov Vrbice, ktorí bolli garbiarmi, roľníkmi a pltníkmi. Fotografie a trojrozmerné predmety pripomínajúce život a dielo súrodencov Rázusovcov. V prednej časti domu, ktorú pristavili neskôr, je galéria významných vrbických rodákov - Jána Borbisa, Jozefa Janču, Pavla Kunu, Pavla Socháňa, Jána Volka, P. P. Z. Vrbického a ďalších. Expozíciu dopĺňajú hospodárske budovy v zadnej časti dvora.

Otváracie hodiny:
utorok a piatok - 8,00 - 15,00
Ostatné dni na požiadanie.

Synagóga
prístupnená roku 1994, bola postavená na mieste staršej synagógy, ktorá roku 1878 vyhorela. Súčasnú podobu nadobudla roku 1906, keď bola rekonštruovaná na základe projektov staviteľa Leopolda Baumhorna. Mesto Liptovský Mikuláš postupne zrekonštruovalo exteriéry synagógy. Stála expozícia sa tu nenachádza, lektor oboznamuje návštevníkov s históriou Židov na Slovensku a stavby samotnej. Budova je zapísaná do zoznamu kultúrnych pamiatok.

Synagóga je prístupná na požiadanie, návštevy treba ohlásiť na tel.: +421 44 552 25 54

Otváracie hodiny:

VI. - IX. utorok - nedeľa 10,00 - 17,00

Adresa/Kontakt
Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši
031 01 Liptovský Mikuláš, Nám. Osloboditeľov 31
tel.: +421 44 552 25 54, +421 44 552 50 55
e-mail: muzeumjk@mjk.lm.sk


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 11.02.2008