Moskva - História

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut

Už v 6. storočí sa na území dnešného Ruska usadili Slovania. Historicky známou ríšou je Kyjevská Rus, ktorá trvala od r. 882 do r. 1054.

Jej zánik bol začiatkom vzniku niekoľkých kniežatstiev a dvoch bojarských republík. Prvý ruský štát vznikal koncom 15. storočia, pričom sa neustále rozširoval.

1147 - Prvá písomná zmienka o Moskve, ktorú založil princ Juri Dolgoruky.

1157 - dokončenie Kremeľského múru a vybudovanie pôvodnej veže.

1237-38 - Moskva bola obliehaná a rabovaná Tatármi.

1328-1712 – Moskva sa stala ruským hlavným mestom.

cca. 1330 - Moskva sa stala sídlom ruskej ortodoxnej cirkvi; Ivan I. dal postaviť katedrálu.

1475-79 - Veľkovojvoda Ivan III vládne v Moskve.

1533 - Ivan IV. (Hrozný) sa stal veľkovojvodom Moskvy vo veku 3 rokov.

1547 - Ivan Hrozný si privlastnil titul ‘cár’.

1552, 1556
- bitka proti Tatárom; porazenie ‘zlatých hôrd’.

1584 - Ivan Hrozný zomrel a na trón zasadol Fjodor.

1598 - Boris Gudonov sa stal cárom.

1604 – Poľsko sa snaží zmocniť ruského trónu.

1613 - Poliaci boli vypudení z Moskvy. Cárom sa stáva Michael.

1682-96 - vládne Ivan V.

cca. 1695 - Peter Veľký zasadá na trón, uskutočňujú sa dramatické reformy v prospech modernizácie Ruska.

1703 - Peter Veľký premiestnil hlavné mesto z Moskvy do Sv. Petrohradu.

1712 - Sv. Petrohrad sa stal hlavným mestom Ruska.

1725 - Peter Veľký zomiera.

cca. 1762-96 - Katarína Veľká spravuje Rusko.

Jún 1812 - Napoleon napadol Rusko s pol miliónovou armádou vojakov.

7. september 1812 - francúzska a ruská armáda sa stretla na Borodinovom poli, 110km od Moskvy.

14. september 1812 - ruské vojsko sa stiahlo, Napoleon vstupuje do Moskvy - ale mesto je prázdne a v plameňoch.

jeseň 1812 - Napoleon odchádza z Moskvy.

1825 - vzbura je potlačená; monarchia je zachovaná a Nikolaj I. nastupuje na trón.

1861 - Alexander II. ruší nevoľníctvo.

1891-1905 - budovanie Transsibírskej magistrály.

1905 - Nikolaj II. Sa sústreďuje na budovanie konštitúcie a Dumy (parlamentu).

Október 1917 - Boľševici vedení Leninom uskutočnili revolúciu.

1918 - Moskva sa stáva opäť hlavým mestom Ruska.

1922 - 1991 - Moskva bola hlavným mestom ZSSR.

1924 - Lenin zomiera.

1939
- Josef Stalin podpisuje pakt o neútočení s fašistickým Nemeckom.

Jún 1941 -nemecká invázia do Ruska.

apríli 1942 - odrazený útok nacistického Nemecka.

1953 - Stalina vymenil Nikita Chruščov.

1980 - Moskva je usporiadateľom Letných olympijských hier.

Marec 1985 - Michail Gorbačov sa stáva šéfom Ústredného výbory komunistickej strany, presadzuje glasnost a perestrojku.

1989 - prvé slobodné voľby od r. 1917.

1990 - Boris Jeľcin sa stáva predsedom Ruskej republiky.

1991 - hlavné mesto Ruskej federácie.

Jún 1991 - Boris Jeľcin je zvolený za prezidenta.

31. december 1991 - Sovietsky zväz prestáva existovať. Na Kremli zaviala Ruská vlajka.

1994 - moskovský starosta sa rozhodol znovu postaviť kostol Krista Spasiteľa.

1997 - oslava založenia 850-teho výročia Moskvy.

17. augusta 1998 - devalvácia rubľa.

1999 - Boris Jeľcin prekvapivo rezignoval a nahradil ho Vladimir Putin.