Minsk - História

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut
9. stor. – oblasť súčasného Minsku bola osídlená východnými Slovanmi. Údolie formované riekou Svisloč obývali dva ranné slovanské kmene – Krivič a Dregovič.

980 - do tohto obdobia bolo územie súčasného Minsku začlenené do prvého stredovekého Polatského kniežatstva, ktoré bolo jedným z prvých východoslovanských územných útvarov.

1067 – prvá zmienka o Minsku v Primary Chronicle Měneskъ (Мѣнескъ). Tento rok sa považuje za rok založenia Minsku, i keď mesto v podobe opevnených drevených stien určite existovalo už skôr. Je staršie ako Moskva (1147), Berlín (1137) či Štokholm (1252).

12. stor. – začiatkom tohto storočia sa Polatské kniežatstvo rozčlenilo na menšie územia. Bolo zriadené Minské kniežatstvo.

1129 – Minské kniežatstvo bolo anektované Kyjevom, dominantným kniežatstvom Kyjevskej rusy.

1150 – Minsk súperil s mestom Polatsk, minskí princovia a Polatská dynastia sa snažili spojiť obidve krajiny.

1146 – Polatská dynastia získala opäť kontrolu nad kniežatstvom.

1326 –Minsk sa stal súčasťou Veľkovojvodstva Litovského.

1499 – mesto získalo mestské práva (radnica s vlastnou samosprávou). V danom období v meste žilo 5 tisíc ľudí.

1569 – bol hlavným mestom Minského vojvodstva v Poľsko-Litovskej únii (Rzeczpospolita Obojga Narodów).

1654-1667 – prebiehali ničivé vojny medzi Minskom s Ruskom.

1654 – Minsk bol dobytý oddielmi cára Alexeja.

1708, 1709 – Minsk bol okupovaný švédskou armádou Karola XII.

1793 – v dôsledku druhého delenia Poľska bol Minsk anektovaný Ruskom.

1830 – 40 – hlavné ulice a námestia boli vydláždené.

1836 – otvorila sa prvá verejná knižnica.

1838 – začali sa vydávať prvé miestne noviny.

1844 – postavilo sa prvé divadlo.

1846 – cestné spojenie Varšava – Moskva viedie cez Minsk.

1871 – železničné spojenieVaršava – Moskva viedie cez Minsk.

1894 – do prevádzky bol uvedený prvý energetický generátor.

1914 – 1918 – v meste sa niekoľkokrát menila vláda.

1918 – Minsk sa stal hlavným mestom Bieloruskej ľudovej republiky.

19191991 Minsk sa stal hlavným mestom Bieloruskej Sovietskej Socialistickej republiky.

1941-1944 – ničivá vojna s fašistickým nemeckom spôsobila obrovské škody.Minsk bol z 80% v troskách.

1974 - Minsku bol udelený titul mesto-hrdina za zásluhy obyvateľov v druhej svetovej vojne.

1991 – Minsk sa stal hlavným mestom nezávislého Bieloruska.