Minsk - Doprava po meste

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut

Minsk je najobjemnejším transportným uzlom v Bielorusku. Mesto má extenzívny verejný dopravný systém. V súčasnosti sa verejná prepravná sieť renovuje a modernizuje podľa aktuálnych štandardov, denne prepraví viac než 2,7 mil. cestujúcich, ročne jednu miliardu (rok 2004). Celková dĺžka všetkých minských liniek činí 3 400 km.

V meste sú zastúpené všetky druhy mestskej dopravy – autobusy, trolejbusy, električky, metro, mikrobusy traťového taxi (maršrutnoje taxi) a klasická taxi- služba.

Pasažierom je k dispozícii 10 liniek určených pre električky, vyše 70 trolejbusových liniek a viac než 160 autobusových liniek. Prevádzková doba je od 5:30 do 1:00, pričom ranná špička trvá od 7:00 do 9:00 a večerná od 16:00 do 19:00.

Lístok je platný na jednu jazdu v jednom dopravnom prostriedku a nemá časové obmedzenie. Je možné ich zakúpiť v stánkoch Sojuzdruku, v trafikách na zastávkach, v pokladniach metra alebo priamo u vodiča (cena je vyššia). Pri dlhodobejšej návšteve mesta je výhodné si zakúpiť mesačnú preukážku.

Spoje v Minsku jazdia pomerne frekventovane. Pri niektorých linkách smerujúcich do vzdialenejších miest, napr. do Ždanoviča, neplatia lístky MHD a musí sa platiť v hotovosti.

Metro
Minsk je jediným mestom v Bielorusku, ktoré má podzemný systém dopravy – metro. Jeho výstavba začala v r. 1977, keď počet obyvateľov prekročil hranicu 1 milión, čo sa prejavilo i na dopravnej situácii.

Prvá linka s 8 stanicami bola otvorená v r. 1984. Neskôr sa podzemná dráha rozšírila o dve linky – Moskovskaya (9.5km) a Avtozavodskaya (18.1km). Oba spoje sa v súčasnom období predlžujú, nové stanice budú postupne otvárané do r. 2008 (Sportivnaja, Kuncevščina a Kamennaja Gorka).

Za deň prepraví 800 000 cestujúcich, ktorí môžu v súčasnosti využiť 23 staníc. Perspektívne sa plánuje sieť 3 liniek o dĺžke 58,3 km so 45 stanicami.

Tretia linka by mala pretínať mesto po osi sever-juh, pričom by križovala dve predchádzajúce a vytvoril by sa typický, ruský trojuholníkový model siete metra.

Na staniciach metra dostanete žltý plastový žetón, ktorý vložíte do automatického turniketu. Názvy staníc sú oznamované v bieloruštine, nadpisy na rozpisoch sú v ruštine.

Linkové taxi
Linkové taxíky (maršrutnoje taxi) boli po prvýkrát uvedené do prevádzky v r. 1974, spravujú ich súkromné spoločnosti. Sú určené pre mestskú a prímestskú dopravu. Preprava v mikrobusoch je pohodlná, avšak drahšia ako MHD.

V prevádzke je približne 860 mikrobusov ruskej a nemeckej výroby (Volkswagen a Ford), ktoré rozvážajú cestujúcich po 140 trasách. Každé traťové taxi musí byť vybavené automatickou pokladňou, je nutné vždy žiadať o vystavenie lístku.

Taxi
Tradičné minské taxíky sú žltej farby (alebo so žltým pruhom), po stranách je nezameniteľný bielo-čierny kockový pruh. Na dverách auta by mal byť uvedený názov firmy alebo meno prepravcu, adresa, telefón a číslo licencie. V aute musí byť nainštalovaný taxameter, uvedené meno a foto vodiča, sadzba za nástup, sadzba za kilometer jazdy a za čakanie.

Telefónne čísla taxislužieb - štátne 061 alebo 081, ostatní 001, 006, 007, 052, 057 a 084.

Železnica
Ťažisko dopravy železničnej siete v Minsku je na spojnici Varšava – Moskva, ktorá vedie z juhozápadu na severovýchod. Železničná tepna Liepaja-Romny smeruje zo severozápadu na juh. Prvá spája Rusko s Poľskom a Nemeckom, druhá Ukrajinu s Litvou a Lotyšskom. Pretínajú sa na hlavnej železničnej stanici Minsk-Passazhyrski.

V priebehu druhej svetovej vojny bola železničná sieť v Minsku kompletne zničená. Opätovne bola vybudovaná v rokoch 1945 – 1946 a slúžila do r. 1991.

V rokoch 1991-2002 sa vybudovala nová železničná stanica Minsk-Passazhyrski, ktorá sa radí medzi najmodernejšie v Spoločenstve nezávislých štátov. Do r. 2020 sa plánuje preloženie hlavného železničného uzla zo železničnej stanice Minsk-Passazhyrski do menších staníc – Minsk-Uskhodni (východ), Minsk-Paudnyovy (juh) a Minsk-Paunochny (sever).

Autobus
Autobusový park zahŕňa 1 700 autobusov jazdiacich na 165 linkách. Súčasný vozový park je maximálne využívaný.

V meste premávajú tri druhy mestských liniek: Minsk a predmestia, Minsk a spojenie k ďalším mestám v Bielorusku, Minsk a susediace krajiny.

Električka
Prvá električka začala jazdiť v bieloruskej metropole v r. 1929. Po meste prepravujú pasažierov vozne vyrobené v Rusku, Litve, Nemecku a Česku. Cestujúci majú k dispozícii 11 liniek, ktoré obsluhuje približne 155 vozňov.

Trolejbus
Trolejbusová sieť bola v Minsku uvedená do prevádzky v r. 1952, v súčasnosti má k dispozícii 64 liniek.

Prenájom auta
V ostatných rokoch sa rozšíril počet firiem poskytujúcich klientom prenájom automobilov. Ceny sú pomerne vysoké, pohybujú sa orientačne na úrovni 15-20$/deň za autá ruskej výroby, okolo 40-50$ za auto typu Škoda Fabia alebo Opel Corsa a 60-100$ za Škodu Oktavia alebo Nissan Primera. Pri prenájme vozidla prekračujúceho tri dni sa poskytujú zľavy.