• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Mestské múzeum - Fiľakovo

Múzeum vo Fiľakovo vzniklo už roku 1961. Sídlilo v budove františkánskeho kláštora pri rímskokatolíckom kostole. Múzeum spravovalo bohatý zbierkový fond. Roku 1983-84 bolo múzeum zrušené a zbierky boli delimitované do Novohradského múzea v Lučenci. Činnosť múzea vo Fiľakove bola obnovená roku 1994 a časť zbierok bola vrátená mestu Fiľakovo. Múzeum sídli v budove postavenej začiatkom 18. stor., ktorá slúžila ako základná škola.

Expozícia múzea bola sprístupnená verejnosti roku 1994. Približuje predovšetkým udalosti z histórie fiľakovskej protitureckej pevnosti a mesta Fiľakovo. Nájdeme tu prvú písomnú pamiatku na Fiľakovo z roku 1246, maketu hradu, turecké zbrane, delá a archeologické nálezy z okolia. Palócka izba dokumetuje život vidieckeho obyvateľstva v regióne Novohradskej župy.

V galérii Mestského múzea sa konajú prevážne výstavy výtvarníkov z regiónu Novohradu.

Múzeum poskytuje lektorské služby, predaj pohľadníc a katalógov k výstavám.

Otváracie hodiny:
utorok  - piatok 8,00 - 12,00 13,00 - 16,00
sobota 8,00 - 12,00

Adresa/Kontakt
Mestské múzeum
986 01 Fiľakovo, Hlavná 14
tel. 047/4382 619


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 26.07.2002