• Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
  6.91 € (208.17 Sk)
 • Prenájom áut

MAYOVIA A AZTÉKOVIA

O civilizácii týchto kultúr vieme zatiaľ dosť málo. Ako to s Maymi, Aztékmi, či Inkami vlastne bolo, ľudstvo ešte stále nemá veľmi jasno. Pravdepodobne uplynie ešte dosť času, kým sa vynorí celá pravda na svetlo božie a vynorí sa vôbec?

    Latinská Amerika už od príchodu prvých Španielov lákala nielen dobyvateľov, zlatokopov, dobrodruhov, ale aj vedcov. Objavitelia dávnych kultúr sprítomnili ľudstvu minulosť, ktorá aj dnes v nás vzbudzuje obdiv, ale poskytuje aj podklady pre zrod rôznych hypotéz. Oblasť Ánd a Amazonský prales skrývajú dodnes v sebe veľké prírodné bohatstvo, ktoré priťahuje obdivovateľov exotiky. Azda najväčšou záhadou Nového sveta, opradených tými najfantastickejšími legendami je slávne mesto Eldorádo, ktoré sa nepodarilo nájsť ani španielskym dobyvateľom, či ďalším novodobým dobrodruhom. Je to azda "najhľadanajšie" mesto v posledných storočiach. Nikto však doteraz neobjavil "zlato bohov" a "eldorádová horúčka" prenasleduje záujemcov dodnes. Výpravy sa striedajú, ale zatiaľ vyšli všetky naprázdno. Legendy o tomto meste sa možno aj zakladajú na pravde, lebo povesť o El Doradovi - zlatom kráľovi, zlatej krajiny vznikla na území dnešnej Kolumbie, neďaleko od hlavného mesta Bogoty. Povesť hovorí, že na  jazere, pri korunovácii nového vládcu pozlátili a hádzali za ním do svätej lagúny aj zlaté predmety. Potom sa panovník vykúpal a čistý sa vrátil na breh. Zlatý kráľ Muiskov a jazero Guatavita plné pokladov, lákalo celé storočia dobyvateľov, ktorí tu naozaj našli veľa zlata, ovšem nebolo ho zase toľko, koľko Španieli očakávali. Existuje aj veľmi veľa legiend o fantastickom inkovom poklade, ktorý Indiáni schovali pred dobyvateľmi, a tak do dnešných dní tento poklad vzrušuje jeho hľadačov, budú niekedy úspešní?, ťažká to odpoveď! Inkov poklad sa stal akýmsi symbolom bohatstva praobyvateľov Ameriky a metaforicky vyjadruje vlastne obrovské prírodné bohatstvo, ktorý tento kontinent v sebe skrýva. Dnes sa už vie, že španielsky dobyvatelia odvliekli z Latinskej Ameriky veľké hodnoty, predovšetkým v zlate a striebre, ale veľa miliárd dolárov odčerpali z týchto štátov zahraničné monopoly z Ameriky, ale aj Európy. Ani sa im nečudujem, že tak urobili, veď z každého investovaného dolára dosiahli monopoly v Latinskej Amerike minimálne 3-4 doláre, v Európe by to bolo podstatne, podstatne menej.
    Pôvodné obyvateľstvo Nového sveta tvorili Indiáni, ktorí dostali pomenovanie vlastne v súvislosti s pristátím Krištofa Kolumbusa v roku 1492 pri atlantickom súostroví. Krištof Kolumbus keď pristál v roku 1492 pri brehoch Ameriky mysliac, že sa doplavil do Indie, (kam sa pôvodne vypravil),  domorodcov pomenoval po španielski - Los Indios, (Indiáni). Americkí praobyvatelia osídľovali kontinent zo severu na juh a usádazli sa tam, kde nachádzali najlepšie podmienky pre život. Najviac Indiánov sa usadilo v terajšej oblasti Strednej Ameriky a v južnej časti kontinentu, v oblasti Ánd. Odhaduje sa, že v predkolumbovskom období žilo v tejto oblasti okolo 30 miliónov ľudí - Indiánov. Súčasný počet Indiánov na americkom kontinente nie je možné určiť jednoznačne, pretože kritériá na označenie Indiánov nie sú vo všetkých štátoch rovnaké. Preto odhady kolíšu, v šatistických ročenkách sa uvádza , že celkove žije na celom americkom kontinete zhruba toľko miliónov Indiánov, ako pred príchodom Krištofa Kolumbusa na americký kontinent, teda okolo 30 miliónov. Z tohto počtu najviac žije v Strednej a Južnej Amerike, okolo 1,5 milióna ich žije v USA, niečo cez 320 tisíc ich žije v Kanade. Najpočetnejšiu skupinu - kmeň tvoria  Kečuánci, ktorí žijú vo viacerých štátoch, (Peru, Bolívia, Ekvádor, severná Argentína, južná Kolumbia), je ich viac než 12 miliónov. V Guatemale, južnom Mexiku, Belize a v severnom Hondurase žijú zase Mayovia, ktorých je cez milión. V štáte Paraguaj a južná Brazília žijú Indiáni kmeňa Guaraní, v počte asi 3 milióny. Domorodé kmene v celej oblasti Amazónie hovoria rôznymi jazykmi, ale ich kultúra sa až na malé výnimky vyvíjala spoločne. Dodnes žije v tejto oblasti veľmi veľa etnických skupín, ktorých životná úroveň je rozdielna. Niektoré väčšie etniká sa asimilovali, väčšina z nich však žije veľmi primitívnym spôsobom, aj na konci dvadsiateho storočia! Dobývanie pralesa, výstavba transamazónskej diaľnice a iných stavieb, zanechali na Indiánoch veľké stopy. Vďaka "civilizácii" mnohé indiánske kmene "už nenávratne zmizli" z povrchu zemského a takmer 90 % z celkového počtu obyvateľov sa stalo obeťou civilizačného pokroku. Pôvodní Indiáni žijú aj teraz v pralesoch. Žijú rôzne, niektorí sú odlúčení od civilizácie úplne, zachovávajúc tradičné formy života, druhá skupina sa snaží prispôsobiť ostatnému obyvateľstvu. Tretiu skupinu, najväčšiu, tvoria amazonskí Indiáni, ktorí žijú usadlým roľníckym spôsobom. Indiáni sa vyznačujú veľkou jazykovou rôznorodosťou, čo je veľká prekážka v komunikácii medzi jednotlivými národnosťami. Jazykovedci určili na americkom kontinente viac než 50 rozličných jazykových skupín, tisíc jazykov a dialektov, ktoré sa od seba diametrálne líšia! Veľa jazykov nemá písomnú podobu a tak sa Indiáni nemôžu vzdelávať vo svojom materinskom jazyku. Napríklad v takom Mexiku sa okrem základného jazyka, španielštiny hovorí viac než 80-timi jazykmi a to nepočítam dialekty! V Peru sa okrem španielštiny dohovoríte aj kečuánsky, (je to druhý úradný jazyk v krajine, ktorý je postavený na roveň španielštine.
    Mayovia a Aztékovia, dva rôzne národy, ale zároveň rovnaké, zvláštne. Dnes je už jednoznačne dokázané, že práve tieto dva národy ako prvé pochopili matematický výraz nuly. Možno práve na základe tohto pochopenia neskôr Mayovia vypočítali aj obežnú dráhu Venuše a Saturnu. Ich podivné konania sú pre dnešné, 20-te storočie viac než zvláštne. Mayovia, Aztékovia, ale aj Inkovia svojimi vedomosťami predčili na ten čas ďaleko dopredu vedu a výskum. Svojou kultúrou uchvátili naozaj celý dnešný svet. Mayovia a Aztékovia obývali územie súčasného Mexika až po Guatemalu. Podľa arecheológov boli tieto časti zeme obývané týmito národmi už v 20-15 storočí pred Kristom. "Ak je slnko pred Tebou, máš pozlátenú hlavu, keď zapadne si odsúdený na ticho. Ľudia nikdy nezomierajú,....". To je len časť z básne slávneho guatemalského básnika Migela Astémiusa, ktorý ospieval tieto národy vo svojich veršoch. Jeho verše básní nás dnes zasväcujú do dejov Inkov, Aztékov a Mayov, ktorí boli podrobení Španielmi, (bolo to v roku 1697, kedy Španieli dobyli posledný mayský štát). Niektorí archeológovia podrobenie nazývajú doslova genocídou na tomto národe, podľa iných to vraj bolo pre tieto civilizácie vykúpením. Ťažko dnes povedať, kto má pravdu, lebo kultúry týchto národov sú ešte stále skryté pod rúškom tajomstva. Z týchto troch kultúrnych svetov je najviac uchvacujúcim svet Mayov. Tento vnímavý národ má veľmi dlhú históriu, ktorá sa vyvíjala od roku 2000 pred Kristom. Civilizácia Mayov prekvitala najmä od rokov 250 - 950 p.n.l. Po tomto období Mayovia začali rapídne upadať a neskôr si ich podrobili Španieli, ktorí si však porobili už iba ich zvyšky. História doteraz nevie odpovedať na otázku, prečo zrazu začala táto civilizácia upadať, keď bola doslova na výslní. Kolískou civilizácie Mayov bol TIKAL. Dnes sa tam dá dostať malým lietadlom miestnej spoločnosti, do mesta FLORES a odtiaľ je to do Tikalu zhruba hodina autom. Život tu plynie ako voda v rieke a obyvatelia tohto územia majú v sebe naozaj zbytky svojich predkov. Najznámejšou stavbou v Tikale je Chrám označený rímskou číslicou IV. Je to najvyššia stavba v celom Tikale, má výšku 70 metrov a na jej stavbu bolo použitých 250 tisíc kubíkov materiálu. Dostať sa hore na chrám nie je také jednoduché, kto tam chce vyjsť musí mať naozaj dobrú kondičku! Nachádza sa tu aj Cela pyramídy, v ktorej kňazi vykonávali svoje rituály. Z húštin, ktoré sa okolo Tikalu nachádzajú sa vynárajú aj ďalšie chrámy, ktorých mená sa spájali s týmto mestom. Tikal voľakedy predstavoval architektonický skvost, ktorý ovplyvnil viaceré mestá. Územie, na ktorom sa rozkladá Tikal prestavuje dnes 140 km2. Mayovia vytvorili kultúru, ktorú predstavujú predovšetkým stavby pyramíd. Pyramídy, paláce, oltáre..., patria medzi stavby, ktoré umocňujú sugestívnosť a moc. Všetky tieto stavby, ktoré sú tu už tisícročia, obklopuje džungľa, z ktorej sa ozýva spev vtákov, či zvuky iného zvieratstva. Práve tu môže našinec uvidieť napríklad zviera nazývané jaguár, či pumu, celkom zblízka. Zvieratá tu majú naozaj raj v bohatej a bujnej vegetácii. Dosť často tu prší, je tu veľká vlhkosť vzduchu a mnohé mayské stavby, čo ešte v minulom storočí boli k videniu, už nie sú, lebo vďaka zlým podmienkam sa zrútili do džungle. Keď si však predstavíme, že tieto pyramídy boli postavené bez bežného náradia, tak je to neuveriteľné, ako mohli tieto stavby takmer bez ničoho títo ľudia postaviť a stále po niekoľkých storočiach, ba tisícročiach tu ešte stále stoja! V časti, ktorá sa nazýva "Stratený raj" sa však kamenné stavby postupne, ale isto zosúvajú do džungle a o ich záchranu sa nikto nestará, nie že by sa nechceli, ale nie sú na to peniaze. Archeologická lokalita v PALENKE má asi pol kilometra, ale v zelenej džungli sa ukrývajú mnohé ďalšie chrámy. Z tých najznámejších je to Chrám - Pyramída Slnka, či Jaguária Vila. Každému kto sem príde by nemal uniknúť ani Chrám - Pyramída nápisov. Na tejto pyramíde sa nachádza 620 rôznych hieroglyfov, ktoré neporiadni turisti poškodili svojimi "doplňkami". Najkrajší pohľad na okolie je z pyramídy Lost World, kde sa človek cíti ako v stratenom svete. Iba Vy, pyramídy, ktoré sa týčia z džungle a nebo. Krásny by bol pohľad na nebo večer, keď ho pokryjú hviezdy, ale táto oblasť je veľmi nebezpečná aj napriek tomu, že je to národný park a tak Vám ochrancovia určite tento úmysel zarazia oveľa skôr ako by ste ho mohli zrealizovať. Mayovia stavali chrámy, čo najbližšie k Bohovi Slnka. Sú to ozajstné chrámy, ktoré sú iné, ako pyramídy v Egypte, ktoré boli iba náhrobnými monumentami faraónov. Hrobka Pakala je nádhernou stavbou mayskej kultúry. Hrobku objavil Alberto Luis Lui a z toho, čo uvidel sa dlho nevedel spamätať. Samotné viko na sarkofágu v hrobke váži cez 6 ton. Po otvorení hrobky zbadal Alberto kopec zlata a šperkov, ktoré pokrývali telo faraóna a údajne od toho množstva krásy, čo ho zaliala na moment takmer onemel. Centrum Tikalu tvorí Pyramída I. a Pyramída II. V tejto časti Tikalu bolo sídlo náboženstva aj politického života. Po stranách pyramíd sa nachádzajú paláce, verejné budovy a ihrisko. Šport bol pre Mayov vždy významná udalosť. Kto prehral napr. v zápasení, tak ho obetovali na počesť bohov. V Tikale sa zachovala časť tribúny pre divákov. Pyramída I. je vlastne veža, ktorá sa vypína k oblohe. Na jej vrchol vedie viac než 100 schodov. Oproti nej sa nachádza voľné priestranstvo, ktoré voľakedy slúžilo ako zhramaždisko pre veľké množstvo ľudí. Spoločnosť Mayov bola elitárska, na jej vrchole boli vládcovia a kňazi, ktorí boli sprostredkovateľmi medzi nebom a zemou. Svoje stavby Mayovia stavali postupne a s prehľadom. Pri stavbách používali dláta a krompáče, nepoznali však kov. Všetko na stavbu nosili v rukách, alebo to splavovali po riekach. Nepoznali ani koleso, nevedeli, čo sú to ťažné zvieratá. Bola to nesmierna námaha stavať také stavby, skoro holými rukami. Domácimi zvieratami, ku ktorým prechovávali Mayovia rešpekt boli pes a moriak. Od divokých včiel získavali med. Pestovali kukuricu, ktorá sa stala hlavnou poživatinou celého národa. Bola to pre nich posvätná plodina. Na poli spolu s kukuricou pestovali Mayovia aj kakaovník. Keď votrelci nazývaní Španieli si podrobili mayskí národ, túto plodinu vôbec nepoznali. I napriek zmiešaniu rasy je aj dnes vidieť v tvárach súčasného obyvateľstva rysy Mayov, či Aztékov. Majú silné, výrazné lícne kosti. Priamy kontakt s prírodou vytvoril u Mayov rôzne predstavy o podobe človeka, a tak v ich kultúre máme dnes možnosť vidieť človeka v podobe rôznych zvierat, jaguára, pumy, hada...., opice. Hlavné kamenné výjavy osôb sú prenesené práve do ich podôb. Mayovia si uctievali veľa bohov, najuznávanejší bol BOH DAŽĎA - nazývaný čak, ďalej mali BOHA ÚRODY, BOHA NARODENIA, BOHA SLNKA.... .Mayovia boli veľmi civilizovaní národ, ich kultúra bola skutočne kultúrou intelektuálov, písali hieroglyfmi. Pred chrámami stavali tzv. obetné menzy. Veľa rokov sa myslelo, že mnohé hieroglyfy, ktoré v Tikale, či jeho okolí archeológovia objavili vytvoril čas, zvetrávanie. Dnešná moderná veda však dokázala, že ľudstvo sa veľmi mýlilo. Hieroglyfy nájdené na Pyramíde nápisov, či iných miestach, sú skutočné a ich autormi sú pôvodní obyvatelia tohto územia, Mayovia. To, že táto kultúra bola naozaj výnimočná, dokazuje aj ten fakt, že Mayovia zostavili presný kalendár na náboženské a svetské účely. Rozlúštenie, že ide o kalendár trvalo vedcom dosť dlho, ale dnes je jasné, že každá čiarka, či bodka mala svoje miesto a znamenala vlastne číslo, či dátum. Slnečný rok u Mayov trval 365 dní, mal však 18 mesiacov, z ktorých každý mal 20 dní. Každé 20-dňové obdobie malo svojho patróna. Aby sa znova vyskytol rovnaký dátum, museli Mayovia čakať na túto chvíľu plných 50. rokov!!

ŽIVOT  MAYOV DNES

Stopy tejto kultúry pretrvávajú v obyvateľoch tohto kúta Zeme aj dnes, hoci od prvej zmienky o tejto civilizácii uplynul už veľmi dlhý čas. Umenie Mayov bolo skutočne úchvatné. Berúc do úvahy, že všetky predmety opracovávali ručne, je to dnes naozaj rarita. Postavy ľudí zobrazovali vždy v podobe nejakého zvieraťa. Tikal je dnes spletitým vizuálnym kaleidoskopom. Vrcholy veží pyramíd čnejú nad krajinou, akoby hovorili pre dnešné ľudstvo: Boli sme tu dávno a ešte aj budeme! Doteraz sa však modernej vede nepodarilo rozlúsknuť tajomstvo a to, že prečo zrazu nastal tak rýchly úpadok tejto civilizácie, keď bol vlastne na svojom vrchole. Osud tejto civilizácie má veľa spoločného s osudom zmiznutia jedného Indiánskeho národa, nazývaného Anassazi. Tento národ žil pod previsom skál nazývaných Balcony House v Mesa Verde, (dnes štát Colorádo, USA). Ani tu sa nepodarilo vedcom zistiť, prečo Anassaziovia z ničoho nič zmizli. Mali niečo spoločné Mayovia a Anasaziovia, tieto dva rôzne národy? Je to množstvo otázok, ktoré zostávajú dnešnému človeku zatiaľ nezodpovedané. Mnohí archeológovia sa domnievajú, že náhly úpadok, či zmiznutie Mayov mohlo byť dôsledkom pustošivých zemetrasení, ktoré túto oblasť dosť postihujú, (je to silná vulkanická a seizmická oblasť), resp. to bolo v dôsledku invázie iného národa, ale mnohí hovoria aj o vedecko-technických absurditách, o ufónoch, ktorí prepadli Mayov a odniesli ich na inú planétu, z ktorej voľakedy pred tisíckami rokov prišli na Zem, bola to naozaj skutočnosť, alebo sú to len výmysly a dohady dnešného človeka? Dnes je skutočne ťažké povedať, čo je pravda a čo sú dohady a vôbec dozvie sa niekedy naše pokolenie ako to s touto civilizáciou vlastne bolo? Jedno je však isté, mnohé stavby pripomínajú všeličo a tak si výklad o tomto národe môže podať každý po svojom. V takej Palenke, na Chráme Nápisov sedí panovník na posvätnej maske. Odborníci majú na túto masku rôzne názory. Niektorí tvrdia, že panovník naozaj sedí na maske, iní tvrdia, že panovník sedí na kozmickej lodi, ktorá ho má odviesť na inú planétu, záhada nad záhadou. Celá oblasť Tikalu je samý kopec, (teda Vy si myslíte, že sú to kopce), ale v skutočnosti sú to ďalšie menšie pyramídy, ktoré sú spustnuté, lebo ich nikto neopravil a ani neopraví, takže časom zaniknú úplne. Keď uvidíte tú pustú džungľu, tak sa ani nebudete diviť, že tú krásu niekto objavil až na konci minulého storočia!. V džungli určite natrafíte aj na domorodcov, ktorým zanechali Mayovia svoje gény. Prítomnosť Mayov je prezentovaná dnes najmä v ľuďoch Guatemaly a Mexika.

Autor: Janka Klinková


Autor/zdroj: Janka Klinková
Text bol naposledy zmenený dňa: 11.12.2000