Malacky - Úvod

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
Rozprestierajú sa uprostred Záhorskej nížiny, v oblasti nazývanej Borská nížina. Na západ od nich tečie rieka Morava a na východ sa tiahnu Malé Karpaty.

Okolie mesta pre svoju priaznivú polohu bolo osídlené už v praveku. Zachovali sa pamiatky – keramika, nástroje, ozdoby kmeňov a národov z rôznych období. Po Keltoch sa našli biateky, po slovanských predkoch zvyšky obydlí, ktoré si stavali na vyvýšených miestach – hrúdoch.

Samotné Malacky vznikli na starej obchodnej ceste na Záhorí, ktoré tvorilo hranicu medzi kráľovstvom Česka a Uhorska.

Prvá písomná zmienka je v donačnej listine Ondreja II. z roku 1206. Patrila grófom zo Svätého Jura a Pezinka vyše 300 rokov, potom rôznym majiteľom, Serédyovcom, Balassovcom a Pálfyovcom.

Od roku 1573 je už mestečkom s jarmokmi a trhmi. V 17. storočí Pálfyovci vystavali v Malackách zámok a stalo sa ich sídlom. Obhospodarovali aj lesy v okolí a v 18. storočí založili jednu z prvých manufaktúr na výrobu súkna na Slovensku. Dali sem premiestniť sídlo farnosti. Význam mesta narastal a usádzalo sa tu čoraz viac remeselníkov a obchodníkov.

Život Malaciek najviac poznačilo plienenie vojsk Bethlena, Rákoczyho, Napoleona a epidémie.

Kvalitnú výučbu v strednej škole – Filozofia a osvetu priniesli do mesta františkáni. Vlastnili peknú knižnicu a preslávili sa aj ich organisti.

Obyvatelia sa oddávna zaoberali poľnohospodárstvom a remeslami. Známe bolo tunajšie tkáčstvo, košikárstvo, olejkárstvo i výroba keramiky a tehál. V druhej polovici 19. storočia tu založili Prvú malackú banku. Vznikli menšie podniky na výrobu liehu, mydla, píla.

Postavenie mesta sa zlepšilo po výstavbe železnice z Devínskej Novej Vsi do Skalice.

V 20. storočí založené priemyselné podniky sa zameriavajú na výrobu potravín, nábytku, spracovanie liečivých rastlín, kožiarskych a strojárskych výrobkov a i. V okolí sa v menšom množstve ťaží ropa a sú zásobníky zemného plynu.

V Malackách pôsobilo asi 60 rôznych spolkov. Narodil sa tu spisovateľ Ľudo Zúbek.

V regióne sa oplatí vidieť

Na okolí doporučujeme navštíviť

Pochádza z 13. storočí, vyhorel r. 1729, v súčasnosti sa v hradnom areáli robia konzervačné práce. Ruina, stojaca na hradnom brale v tzv. Beckovskej bráne na južnom okraji Trenčianskej kotliny, dokumentuje vyspelosť našej stredovekej architektúry a je dominantou tejto časti Považia.
Téma: Hrad/Zámok
Stručné predstavenie kúpeľov, ich prírodné liečivé zdroje, indikované choroby a používané metódy liečby.
Téma: Kúpele
Východiská: Piešťany
Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Bratislava Mesto
Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Senica, Trnava
Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Senec, Trnava