Ľubľana - Info/Letenka/Hotely

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut


Hlavné mesto Slovinska Ľubľana sa nachádza priamo v srdci krajiny. V meste žije zhruba 265 000 obyvateľov. Práve vďaka nie práve veľkému počtu obyvateľov má Ľubľana charakter malého, provinčného mesta. Mestečkom preteká rieka Ľubľanica, ktorá sa neskôr vlieva do Sávy. Vďaka nej mesto dostalo mesto romantický nádych.


Pôvod mena hlavného mesta je dodnes nejasný. Niektorí sa domnievajú, že meno vzniklo z miestneho božstva Laburus, ktoré sa tu v dávnej minulosti uctievalo. No okrem tejto hypotézy existuje aj druhá, ktorá hovorí, že meno mesta pochádza z latinského slova „aluviana“, v preklade zaplavené územie.


Prvé písomné zmienky o Ľubľane pochádzajú z roku 1144, no mesto bolo osídlené už počas Rímskej ríše. Rozvoj mesta je spojený aj s miestnym hradom. Ľubľana bola pod vládou Habsburgovcov až do roku 1918 a počas ich vlády bola hlavným mestom Kranska. Po vzniku Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov sa Ľubľana stala hlavným mestom Drávskej bánoviny. Po 2. svetovej vojne nastali úsilia osamostatniť krajinu a vytvoriť z Ľubľany hlavné mesto. skutočným hlavným mestom samostatného Slovinska sa stala Ľubľana až v roku 1991, po ozbrojenom konflikte.


Dnes je z Ľubľany moderné hlavné mesto. Vďaka tomu, že si zachovalo staré pamiatky sa z Ľubľany stalo atraktívne miesto pre turistov. Počet návštevníkov mesta sa každoročne zvyšuje.