• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Literárne a hudobné múzeum – Banská Bystrica

Literárne a hudobné múzeum /LHM/ je špecializovanou múzejnou inštitúciou na dokumentáciu literárneho a hudobného života na strednom Slovensku, výroby a uplatňovania ľudových hudobných nástrojov na území Slovenskej republiky. Vzniklo roku 1969.

Hlavným poslaním LHM je zber, ochrana a zachovanie pamiatok z oblasti literatúry a hudby od najstarších čias až po súčasnosť. Pozornosť sa sústreďuje na tvorivé osobnosti - spisovateľov, skladateľov, výrobcov ľudových hudobných nástrojov, interpretov, profesionálne umelecké telesá a inštitúcie, ochotnícke súbory, cyklické literárne a hudobné festivaly, prehliadky a súťaže. Medzi vzácne položky zbierky patria autografy Andreja Sládkoviča, Terézie Vansovej, Alexandra Matušku, Petra Karvaša, Štefana Žáryho, Mikuláša Kováča, Jána Ergyho, Jána Levoslava Bellu, Viliama Figuša-Bystrého, Jána Cikkera, Andreja Očenáša a Tibora Andrašovana. Pozornosť si zasluhujú aj staré banskobystrické tlače, inkunábula z roku l496, biblia Martina Luthera z roku l555 a knižnica Samuela Kollára z Čerenčian. Veľkú dokumentárnu hodnotu majú dobové fotografie a pohľadnice, cenné sú originálne výtvarné diela s literárnymi a hudobnými motívmi, scénické návrhy a ľudové hudobné nástroje. Zbierkový fond LHM obsahuje 40 000 jednotiek (40 000 kusov) spoločenskovedných zbierok. Múzejná knižnica má 12 000 titulov.

Časť zbierok je vystavená vo vysunutých expozíciach LHM: Pamätný dom J. G. Tajovského a H. Gregorovej, Tajov, Pamätná izba J. Murgaša, Tajov, Pamätná izba P. Tonkoviča, Podkonice. LHM v súčasnosti nemá stálu expozíciu, sídli v budove bývalej školy v areáli evanjelickej cirkvi.

Vo vysunutých expozíciách múzea sa poskytujú lektorské služby, predaj suvenírov (pohľadnice, odznaky, plagáty) a publikácií.

Pracovníci múzea pripravujú špecializované vyučovacie hodiny, audiovizuálne pásma, videopremietenia, prednášky, besedy, stretnutia s umelcami, koncerty. Zbierkové predmety poskytujú na požiadanie bádateľom na študijné a vedecké účely.

Múzeum vydáva od roku l969 interné periodikum Literárne a hudobné Pohronie. V edícii Naši rodáci vyšli zborníky z vedeckých konferencií o živote a diele Sama Chalupku, Alexandra Matušku, Štefana Žáryho, Ľuda Ondrejova, Jána Bodenka, Jána Móryho, výberové personálne bibliografie Jána Cikkera, Terézie Vansovej, Mikuláša Kováča, Jána Bodenka, katalóg tvorby Andreja Očenáša a monografia Karola Horáka Vzopätie.

Adresa/Kontakt
Literárne a hudobné múzeum
975 90 Banská Bystrica, Lazovná 44
tel.: 048 / 4153 428, 4123 690, fax: 048 /4123 690, 4155023


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 25.07.2002