Líbya - Info

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut


Prevažnú časť severoafrickej krajiny zaberá Sahara. Len úzky pás územia zvažujúci sa k Stredozemnému moru so stredomorským podnebím je úrodný. V Sahare sa striedajú mohutné piesočnaté, štrkové a kamenisté púšte. Z nich sa dvíhajú pohľadné skalné pohoria (Akakus, Sawda). Najvyšším vrchom je Daharson Bette (2266 m n. m.). Územie bolo v minulosti preslávené ako útočisko pirátov pred talianskymi kolonistami. Nezávislosť získala roku 1951. Základom hospodárstva je ťažba a export ropy a zemného plynu. Rozvíja spracovateľský priemysel (potravinársky a textilný), ale zvýšené nároky nedokáže ani kvalitou, ani kvantitou výroby uspokojiť. Napriek značnému dovozu (stroje, potraviny, spotrebný tovar) má pozitívnu obchodnú bilanciu. Kočovný chov zvierat (kozy, ovce, ťavy) je v suchších trávnatých oblastiach. Obyvateľstvo sa na stredomorskom pobreží zaoberá pestovaním palmy olejnej a v oázach datlí, pšenice a jačmeňa.