Libanon - Kultúra/Spoločnosť

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut
Spoločenské konvencie
Libanončania sú známy svojou pohostinnosťou. Bežnou formou pozdravu je potrasenie rukou.

V krajine je zvyk dať malý darček, najmä ak ste pozvaný do domu na obed.

Oblek je vhodným oblečením počas celého dňa. Vo väčších mestách je oblečenie formálnejšie. V elegantnejších hoteloch a reštauráciách sa často od hostí vyžaduje, aby boli oblečení v oblekoch.

Fajčenie je bežným javom a je akceptované na mnohých priestranstvách, pokiaľ nie je uvedené inak.

Sprepitné: V hoteloch a reštauráciách sa očakáva sprepitné od 5% do 10% z ceny účtu. Nie je potrebné dávať sprepitné vodičom taxíkov.