• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Lesnícke a drevárske múzeum - Zvolen

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene sa do r. 1922 orientovalo na vlastivednú problematiku so zameraním na zvolenský región. Základy dnešného múzea boli položené r. 1942, prvá expozícia bola sprístupnená r. 1944. Od r. 1966 sídli v budove na námestí SNP. Je to bývalá radnica, kultúrna pamiatka. R. 1979 získalo múzeum rekonštruovaný kaštieľ v Sielnici a v r. 1987-1991 mu postupne pribúdali ďaľšie pamiatkové objekty vo Zvolene a stredoveký kláštor Bzovík.

Zbierkový fond Vlastivedného múzea vo Zvolene (archeológia, história, umelecká história, numizmatika, etnografia) má viac ako 15 000 kusov. Medzi najcennejšie kolekcie patria hromadné nálezy predmetov z bronzovej doby, zbierka historického nábytku, výrobky remeselníkov, predmety z majetku rodu Ostrolúckych, ľudový odev z Podpoľania a Hontu.

R. 1922 získalo múzeum z Múzea v Antole lesnícku a drevársku zbierku (asi 8 000 zbierkových predmetov). Cenné sú najmä lesnícke meracie prístroje a z drevárstva súbor stolárskeho a debnárskeho náčinia.

Expozíciu r. 1992 nahradili tri stále výstavy:

Archeologická časť
približuje nálezy a archeologické lokality mesta Zvolen od eneolitu až po stredovek. Širší priestor sa venuje bronzovej dobe a trom nálezom bronzových pokladov, výsledkom posledných výskumov z územia mesta, ale aj zo slovanskej lokality na Sliači.

Historický nábytok, hodiny a porcelán je vystavený podľa jednotlivých slohov počnúc renesanciou a končiac neoslohmi. K exkluzívnym exponátom patrí renesančná skriňa z r. 1648, porcelán je nemeckého, francúzskeho a anglického pôvodu (19. stor.).

Ľudový odev
je exponovaný podľa účelu a lokalít. Ide o pracovný, sviatočný, obradný, smútočný odev pochádzajúci najmä z lokalít Detvy, Očovej, Dobrej Nivy, Zvolenskej Slatiny a Žibritova. Vysunutou expozíciou Vlastivedného múzea je Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine.

Vlastivedné múzeum
poskytuje lektorské služby, predaj suvenírov a tlačí regionálneho významu, organizuje premietanie filmov a vyučovacie hodiny, usporadúva prednášky o histórii mesta, kultúrnych pamiatkach a niektorých osobnostiach, ktoré sa tu narodili, resp. pôsobili.

Otváracie hodiny:
utorok  - piatok, nedeľa 9.00 - 17.00

Adresa/Kontakt
Námestie SNP 35, 960 01 Zvolen
Tel./Phone: +421 45 532 18 86
Fax: +421 45 532 06 49
E-mail: muzeum@ldmzvolen.sk
Www: www.ldmzvolen.sk

Vstupné
Základné vstupné - dospelí: 1 €
Deti, študenti, dôchodcovia, EURO26: 0,50 €
Rodinné vstupné 0,50 € za osobu
Deti (0-6), ZŤP: bezplatne
Hromadné vstupné (10 a viac osôb): 0,33 € za osobu


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 23.03.2009