• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Kúpele Vyšné Ružbachy

Klimatické a minerálne kúpele Vyšné Ružbachy sa nachádzajú v severovýchodnej časti Spiša na južnom úpätí Spišskej Magury v nadmorskej výške 617 m, v klimatickej oblasti tatranských horských pásiem. Obklopujú ich ihličnaté lesy, ktoré prerastajú do kúpeľných parkov a dávajú im tak osobitný horský ráz. Vlastné kúpele sa nachádzajú povyše obce toho istého mena.

Obsah

Stručné predstavenie
Prírodné liečivé zdroje
Indikované choroby
Metódy liečby

Stručné predstavenie

Klimatické a minerálne kúpele Vyšné Ružbachy sa nachádzajú v severovýchodnej časti Spiša na južnom úpätí Spišskej Magury  v nadmorskej výške 617 m, v klimatickej oblasti tatranských horských pásiem. Obklopujú ich ihličnaté lesy, ktoré prerastajú do kúpeľných parkov a dávajú im tak osobitný horský ráz. Vlastné kúpele sa nachádzajú povyše obce toho istého mena. Vrchy Spišskej Magury, Levočského pohoria, Belanských Tatier a Ľubovnianskej vrchoviny vytvárajú panorámu širšieho okolia kúpeľov. Od okresného mesta Popradu sú kúpele Vyšné Ružbachy vzdialené 41 km.

Kúpeľné liečebné domy a zariadenia tvoria vlastný areál kúpeľov uprostred lesoparku a okolitých ihličnatých lesov. Kúpeľný ochranný režim nenarušujú preto nijaké vonkajšie vplyvy. Mimoriadna čistota ovzdušia, presýtená živicou tatranských jedlí.

Prírodné liečivé zdroje

Vo Vyšných Ružbachoch sa šťastne spájajú dva prírodné liečivé faktory, vhodné na liečebné využitie: teplé pramene minerálnych vôd a priaznivé klimatické podmienky.

Liečivá voda vo Vyšných Ružbachoch patrí do skupiny hydrouhličitanovo-síranových, vánato-horčíkových, uhličitých, hypotonických minerálnych vôd. Deväť prameňov dáva asi 150 litrov minerálnej vody za sekundu s teplotou od 19°C do 22,3°C. Najvýdatnejším prameňom Vyšných Ružbách a azda aj najvýdatnejším  uhličitým žriedlom v Európe je prameň “Izabella”, ktorý dáva až 100 litrov vody za sekundu. Prameň je odborne a svojím spôsobom ojedinele zachytený. Je hlavným prírodným liečivým zdrojom v kúpeľoch Vyšné Ružbachy. Zásobuje minerálnou vodou
vodoliečebné zariadenia i otvorené letné kúpalisko. Okrem toho hlavného prameňa vyviera liečivá voda i v ďalších prameňoch. Zvláštnosťou je liečivé žriedlo “Kráter”, nazývané podľa svojho charakteristického tvaru. Jeho pramenište má skutočne podobu krátera naplneného termálnou vodou. Jazierko obklopuje asi meter vysoký val travertínu.

Tip: Liečebné pobyty.

Liečivý účinok prírodnej uhličitej minerálnej vody spočíva v tom, že sa pri kúpaní pokožkou vstrebáva kysličník uhličitý, ktorý rozšírením kožných kapilár spôsobuje prekrvenie kože.

Druhým prírodným liečivým faktorom je terapeuticky účinná podhorská klíma. Vzhľadom na nadmorskú výšku 617 m a horský charakter okolia má účinok dráždivý, popudový, povzbudzujúci. Otužuje organizmus, zvyšuje jeho odolnosť, pôsobí na rovnováhu vegetatívneho nervstva a zlepšuje funkčný stav mozgovej kôry.

Indikované choroby

Indikačné zameranie Vyšných Ružbách determinuje charakter prírodných liečivých minerálnych vôd a liečivej klímy. Liečia sa tu pacienti s niektorými nervovými a duševnými chorobami a s niektorými chorobami z povolania. Z nervových chorôb sú indikované neurózy na podklade organických chorôb (vysokého alebo nízkeho krvného tlaku, mozgovej artériosklerózy, stavov po mozgových zápaloch infekčného pôvodu, po otrase mozgu, po intoxikáciách, po poškodení následkom fyziologických vplyvov) a neurózy sprevádzané citeľnou stratou na váhe.

Z duševných chorôb sa liečia neurózy (neurasténie), psychasténie a iné neurotické stavy, ohrozujúce pracovnú schopnosť, depresívne reakcie, artérioskleróza mozgových ciev s prevažne psychickými príznakmi, psychózy v štádiu odznievania akútnych príznakov alebo v remisii.

Ďalej sú pre Vyšné Ružbachy indikované chronické ochorenia spôsobené olovom, ortuťou, benzénom, halogenizovanými uhľovodíkmi a sírouhlíkom.

Metódy liečby

Popri klimatotoerapii a psychoterapii sa pacienti vo Vyšných Ružbachoch liečia balneoterapeutickými a elektroliečebnými procedúrami, ktoré doplňuje medikamentózna liečba, rehabilitačný telocvik, liečebná výživa a priaznivý vplyv kúpeľného prostredia na ľudský organizmus. Kúpeľný liečebný ústav vo Vyšných Ružbachoch má  všetky potrebné diagnostické a liečebné zariadenia, modernú hydroterapiu, elektroliečbu a laboratóriá. Vo vodoliečbe sa používa termálna minerálna voda, ktorá sa podľa potreby prihrieva. Aplikujú sa najmä uhličité vaňové kúpele, škótske sprchy a šlapacie kúpele. Liečebný význam má i kúpanie v štrandovom bazéne. Vo vodoliečbe nechýba subakválna masáž. Sériu liečebných zariadení doplňujú inhalačné boxy a prístroje na aplikáciu fyzikálnych procedúr. Ordinuje sa ionofréza, diatermia, solux, horské slnko, štvorkomorový kúpeľ a i. Na rehabilitačný telocvik slúži pacientom telocvičňa, nádherná príroda a štandardné kúpalisko.

Kúpeľný liečebný ústav vo Vyšných Ružbachoch má všetky potrebné diagnostické a liečebné zariadenia na komplexnú kúpeľnú liečbu indikovaných chorôb. Podrobné vyšetrenie a presné určenie diagnózy je podkladom pre predpis individuálneho liečebného plánu.Tieto texty boli prevzaté z publikácie Slovenské kúpele, zostavovateľov j. Šípoša a I.J. Kovačeviča


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 21.08.2009