• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Kúpele Sliač

Vo svete sú známe štyri kúpeľné miesta, v ktorých vyvierajú minerálne pramene prirodzenej izotermickej teploty s vysokým obsahom kysličníka uhličitého. Iba jeden z týchto prameňov sa nachádza v strednej Európe, a to v liečivých kúpeľoch na Sliači.


Obsah


Stručné predstavenie
Prírodné liečivé zdroje
Indikované choroby
Metódy liečby


Stručné predstavenie


Vo svete sú známe štyri kúpeľné miesta, v ktorých vyvierajú minerálne pramene prirodzenej izotermickej teploty s vysokým obsahom kysličníka uhličitého. Iba jeden z týchto prameňov sa nachádza v strednej Európe, a to v liečivých kúpeľoch na Sliači. Minerálne žriedla týchto kvalít s usmernenou odbornou lekárskou starostlivosťou a s použitím komplementárnych liečebných prostriedkom možno úspešne použiť na liečbu pacientov, ktorým životné tempo a civilizácia našich čias poškodili srdce a cievy.

Liečivé kúpele na Sliači sú špecializovaným kúpeľným liečebným ústavom so starou tradíciou, s vysokou úrovňou diagnostiky a s modernými metódami individuálnej komplexnej balneoterapie na liečbu pacientov s chorobami obehových ústrojov. Nachádzajú sa  na strednom Slovensku, na ľavom okraji rovinného úvalu Hrona,  na západnom úbočí Slovenského Rudohoria v nadmorskej výške 373m. Sú rozložené na úbočí nad obcou toho istého mena (vznikla zlúčením obcí Hájniky a Rybáre). Od Zvolena sú kúpele vzdialené 5 km, od Banskej Bystrice 18 km. Ležia v lesnatej krajine s výhľadom na Kremnické a Štiavnické vrchy a na západnú časť Nízkych Tatier. Obklopuje ich rozsiahly, 60-hektárový lesopark.

Pozri aj: Víkendové pobyty.

Pre racionálnu komplexnú kúpeľnú liečbu pacientov s chorobami srdca a ciev je dôležitý aj celkový ochranný liečebný režim a v neposlednom rade vplyv vonkajšieho prostredia a klímy i pre liečebné pobyty. Z tohto hľadiska majú kúpele na Sliači optimálne podmienky. Ležia na hornatom strednom Slovensku neďaleko Banskej Bystrice, na úbočí Slovenského Rudohoria, v nadmorskej výške 373 m, v lesnatej krajine s výhľadom do údolia Hrona. Príjemné kúpeľné prostredie Sliača s upravenými parkami uprostred horskej prírody s bohatou zeleňou bez rušivých vplyvov mestského života pôsobí na organizmus pacienta v priebehu liečby mimoriadne priaznivo a utišujúco. Podnebie je teplé, pomerne suché a vcelku pokojné. Ročný priemer teploty je 8,2°C, denná amplitúda 10,7°C, ročné množstvo zrážok 757 mm. Vysoké sú hodnoty slnečného svitu: 1992 hodín do roka.


Prírodné liečivé zdroje


Vznik a vývoj kúpeľov  Sliač podmienili vývery minerálnej vody, ktorej liečivosť sa empiricky zistila už v minulých storočiach. Na Sliači vyviera päť prírodných liečivých prameňov. Najvýdatnejší a z hľadiska liečebného využitia najvýznamnejší je “Kúpeľný prameň”, ktorý sa používa na aplikáciu kúpeľných procedúr. Jeho voda je sírano-hydrouhličitanová, vápenato-horčíková, železnatá, uhličitá, hypotonická, termálna. Výdatnosť je 5,88 litra vody a 7 litrov plynu za sekundu. Liečivé vlastnosti “Kúpeľného prameňa” podmieňuje práve vysoký obsah kysličníka uhličitého a priaznivá teplota, ktorá dosahuje 33°C. Charakter uhličitej minerálnej vody s prirodzenou izotermickou teplotou a možnosť jej bezprostredného využitia na liečebné účely bez umelých zásahov spolu s vybavenosťou kúpeľov a komplexným poňatím kúpeľnej liečby dáva Sliač ráz medzinárodných kúpeľov.

Ďalšie štyri liečivé minerálne pramene majú prevažne sadrovú, zemitú, železnatú, uhličitú, vlažnú alebo studenú vodu. Používajú sa na liečbu pitnými kúrami.

Minerálne pramene pre kúpele Sliač pochádzajú z druhotných súvrství centrálneho pásma a západných Karpát. Sú vadózneho pôvodu. Ako povrchové vody presakujú a kolujú po puklinách a tektonických zlomoch zemskej kôry, pričom sa mineralizujú, v hĺbkových polohách získavajú svoju teplotu a nasycujú sa kysličníkom uhličitým z výronov, vystupujúcich z hlbokosiahajúcich pozdĺžnych zlomov.

Vyústenie sliačskych prameňov podmienil pozdĺžny pohronský zlom, ktorý  sa tiahne po ľavej strane údolia Hrona zo severovýchodu na juhozápad.

Sliačske minerálne pramene patria k sústave rozsiahleho tzv. zvolensko-badínskeho termálneho neogénneho bazénu. Patria k nemu aj viaceré minerálne pramene, ktoré vyvierajú v tejto oblasti a majú podobné chemické zloženie, ako napr. Kováčová, Dolná mičiná, Lukavica, Borová Hora, Badín a ďalšie. Na Sliači sa liečebne využíva aj žriedelný plyn, ktorého prevažnú časť tvorí kysličník uhličitý.


Indikované choroby


Charakter prírodných liečivých vôd podmieňuje indikačné zameranie kúpeľov na Sliači na liečbu pacientov s tzv. civilizačnými chorobami, predovšetkým s chronickými chorobami obehových ústrojov.

Z chorôb srdca a ciev sa tu liečia stavy po reumatickom zápale srdcového svalu kompenzované chlopňové chyby, ischemické srdcové chyby bez anginóznych záchvatov i so srdcovou angínou, stavy po prekonanom infarkte myokardu, choroby vysokého krvného tlaku, ochorenie srdcového svalu na podklade infekčných chorôb, toxického alebo endokrinného pôvodu, kôrnatenie ciev v iniciálnom štádiu, upchatie končatinových tepien na podklade artériosklerózy i na inom podklade, vazomotorické neurózy, stavy po trombózach a zápaloch periférnych žíl a stavy po operáciách kardiovaskulárneho systému.

Na špeciálne oddelenie liečeného domu Detva s prísnym režimom sanatoriálno-klinického charakteru prichádzaj na kúpeľné doliečenie pacientov po prekonanom srdcovom infarkte ihneď po nemocničnom ošetrení.

V odbornom detskom kúpeľnom ústave sa liečia detskí pacienti od 13 do 15 rokov so subakútnimi a chronickými formami reumatických karditíd, ktorí sem prichádzajú na kúpeľnú liečbu pred operáciami a po operáciách srdca.


Metódy liečby


Na liečebné využitie minerálnych vôd je na Sliači vybudované moderné balneoterapeutické zariadenie v Kúpeľnom dome, ktorý má charakter kúpeľnej polikliniky. Sú v ňom umiestnené bazénové a vaňové kúpele, vodoliečebné oddelenie, masáže, bahnové oddelenie, oddelenie na aplikáciu plynu, oddelenie na liečebný telocvik a diagnostické oddelenie.

Bazénové kúpele sú vybudované priamo nad vývermi liečivého prameňa. táto okolnosť dovoľuje aplikovať minerálnu vodu s bohatým obsahom kysličníka uhličitého bez akéhokoľvek zásahu v prirodzenej, a teda najúčinnejšej forme.

Metódy komplexnej kúpeľnej liečby sú na Sliači detailne vypracované, vedecky zdôvodnené a praxou preverené. Modifikujú sa individuálne pre každého pacienta na základne podrobného diagnostického klinického, laboratórneho a röntgenologického vyšetrenia a zhodnotenia povahy ochorenia, štádia a celkového zdravotného stavu pacienta. Účelný sled základných kúpeľných liečebných procedúr, čas trvania kúpania v bazénových kúpeľoch, koncentráciu minerálnych kúpeľov vo vaniach a ostatné liečebné procedúry predpisuje pacientovi ošetrujúci lekár.

Súčasťou kúpeľného liečebného plánu sú procedúry hydroterapie, elektroterapie elektrickými, svetelnými a tepelnými prístrojmi. Ak to vyžaduje zdravotný stav pacienta, ordinujú sa masáže a čiastkové zábaly piešťanským bahnom. Na Sliači sa liečebne využíva aj žriedelný plyn, unikajúci z výverov prameňa. Aplikuje sa vo forme plynových podkožných injekcií alebo plynových kúpeľov v kysličníku uhličitom. Všetky tieto liečebné procedúry doplňuje liečebný telocvik, medikamentózna liečba a systém diétneho stravovania.

Pitné kúry predpisuje ošetrujúci lekár pacientom pri liečbe málokrvnosti, nechutenstva, niektorých katarov žalúdka a čriev, ak sú tieto choroby pridružené k ochoreniu obehových ústrojov a ak to povaha základného ošetrenia pripúšťa.
Tieto texty boli prevzaté z publikácie Slovenské kúpele, zostavovateľov j. Šípoša a I.J. Kovačeviča


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 21.08.2009