• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Kúpele Rajecké Teplice

Obklopené vencom Súľovského pohoria, Strážovskej hornatiny a Malej Fatry ležia na severozápadnom Slovensku neďaleko Žiliny, v údolí rieky Rajčianky, v nadmorskej výške 420 m liečivé kúpele Rajecké Teplice.

Obsah

Stručné predstavenie
Prírodné liečivé zdroje
Indikované choroby
Metódy liečby

Stručné predstavenie

Obklopené vencom Súľovského pohoria, Strážovskej hornatiny a Malej Fatry ležia na severozápadnom Slovensku neďaleko Žiliny, v údolí rieky Rajčianky, v nadmorskej  výške 420 m liečivé kúpele Rajecké Teplice. Vývery termálnych prameňov, výskyt rašeliny, vybavenosť kúpeľov, prírodné prostredie a klíma umožňujú, aby sa v Rajeckých Tepliciach liečili pacienti s niektorými duševnými chorobami, chorobami z povolania, nervovými chorobami a chorobami pohybových ústrojov. Poloha uprostred rozsiahlych parkov, prechádzajúcich do listnatých a ihličnatých lesoparkov a lesov na úbočiach vrchov, ako aj bizarné zoskupenia výbežkov Súľovských skál dávajú týmto kúpeľom osobitné čaro.

Prírodné liečivé zdroje

Liečebne sa v Rajeckých Tepliciach využívajú vývery hydrouhličitanových, vápenato-horčíkových, hypotonických minerálnych  vôd, ktoré tu vyúsťujú v piatich prameňoch s teplotami od 37°C do 39°C. Pochádzajú pravdepodobne z vápencových a dolomitických súvrství Malej Fatry a vystupujú na tektonickom zlome, ktorý prebieha popri západom okraji Rajeckej doliny, z hĺbky asi 1500 metrov. Ďalším prírodným liečivým prostriedkom je rašelina.

Významných činiteľom komplexnej kúpeľnej liečby v kúpeloch Rajecké Teplice je – vzhľadom na indikačné zameranie – klíma. Klimatické pomery týchto kúpeľov sú vcelku priaznivé. Pri nadmorskej výške 420 majú veľmi miernu, dosť teplú a mierne vlhkú klímu. Priemerná ročná teplota ja 7,3°C. Pri nadmorskej výške a polohe kúpeľov na úpätí hôr uprostred lesov nevyskytujú sa v Rajeckých Tepliciach úmorné letné horúčavy. Je tu však dostatok slnečného svitu. Do roka sa napočítalo 237 dní so slnečným svitom.

Priaznivý smer údolia Rajčianky a hradba hôr okolo kúpeľov spôsobujú, že pohyb vzduchu je tu pomerne slabý. Do roka je v Rajeckých Tepliciach 198 úplne bezveterných dní.

Indikované choroby

Prírodné liečivé zdroje, prírodné prostredie a vybavenosť kúpeľov umožňujú, že sa v kúpeľoch Rajecké Teplice liečia pacienti s niektorými chorobami nervovými, chorobami pohybových ústrojov, niektorými chorobami pohybových ústrojov, niektorými chorobami duševných a chorobami z povolania.

Z nervových chorôb sú indikované najmä koreňové syndrómy, podmienené chorobami chrbtice (spondylózou, spodylartrózou, platničkovým syndrómom a vývojovými chybami), ďalej ľahšie formy parkinsonizmu, následky neprofesionálnych otráv, stavy po otrasoch mozgu s objektívnymi neurologickým nálezom, artérioskleróza mozgových ciev bez výrazných psychických zmien a bez väčšej poruchy pohyblivosti, neurózy, ktoré vznikli na podklade organických chorôb, a neurózy sprevádzané citeľnou stratou na váhe.

Tip: Wellness pobyty .

Z chorôb pohybových ústrojov sa v Rajeckých Tepliciach liečia pacienti s následnými stavmi po infekčných artritídach, koxartrózami v štádiu I. a II. a s nezápalovými ochoreniami chrbtice (spondylózou a spondylartrózou).

Z duševných chorôb sú indikované neurózy (neurasténie, psychasténie) a a iné neurotické stavy, depresívne reakcie, artérioskleróza mozgových ciev s prevažne psychickými príznakmi, psychózy v štádiu odznievania akútnych príznakov alebo v remisii.

Z chorôb z povolania sa liečia pacienti s chronickými ochoreniami z olova, ortutí, arzénu, benzénu, halogenizovaných uhľovodíkov, kysličníka uhoľnatého alebo s následkami po otrave nimi, ďalej s ochoreniami kostí, kĺbov, svalov, ciev a nervov z otrasov (pri používaní pneumatických nástrojov) a s ochoreniami lakťového nervu z kompresie.

Metódy liečby

Liečivá voda sa aplikuje v bazénoch nad vývermi termálnych vôd a vo vaňových kúpeľoch. Rašelina sa podáva vo forme obkladov alebo vaňových kúpeľov.

Na liečebné využitie termálnych vôd Rajeckých Teplíc majú kúpele účelné balneoterapeutické zariadenia v budove Kúpeľného domu. Sú tu dva bazény priamo nad pramenišťom, vodoliečba, oddelenie pre masáže, odpočivárne a kabíny. Ďalej je tu umiestnené oddelenie pre aplikáciu rašeliny, oddelenie pre uhličité kúpele, termálne vaňové kúpele a oddelenie pre fyzikálnu liečbu elektrickými tepelnými a svetelnými prístrojmi (dvojkomorové a štvorkomorové kúpele, ionoforéza, diatermia, galvanizácia, faradizácia, solux, horské slnko a iné). Sú tu  i priestory pre rehabilitačnú pohybovú liečbu. V liečebnom dome Baník sú ordinácie odborných lekárov, röntgenologické pracovisko a špecializované laboratóriá.

Popri základných kúpeľných liečebných procedúrach a doplňujúcej liečbe fyzikálnej, pohybovej a medikamentóznej nezabúda sa ani na význam diétneho stravovania a vplyv kúpeľného prostredia, najmä okolitej prírody, na nervový systém pacienta.

Individuálny liečebný plán ordinovaný ošetrujúcim lekárom sa opera o podrobné vyšetrenie a diagnostické zhodnotenie choroby, jej štádia a zdravotného stavu pacienta s prihliadnutím na individuálne zvláštnosti.Tieto texty boli prevzaté z publikácie Slovenské kúpele, zostavovateľov j. Šípoša a I.J. Kovačeviča


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 21.08.2009