• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Kúpele Nový Smokovec

Klimatické kúpele Nový Smokovec patria medzi tie klimatické liečebné miesta, ktoré majú v strednej Európe najstaršiu tradíciu. Nachádzajú sa vo vysokohorskom prostredí slovenských veľhôr Vysokých Tatier. Ako klimatické kúpele horského charakteru má Nový Smokovec ideálnu polohu na zalesnenom južnom svahu pri úpätí Slavkovského štítu v nadmorskej výške 1010 m.

Obsah

Stručné predstavenie
Indikované choroby
Metódy liečby

Stručné predstavenie

Klimatické kúpele Nový Smokovec patria medzi tie klimatické liečebné miesta, ktoré majú v strednej Európe najstaršiu tradíciu. Nachádzajú sa vo vysokohorskom prostredí slovenských veľhôr Vysokých Tatier. Ako klimatické kúpele horského charakteru majú kúpele Nový Smokovec ideálnu polohu na zalesnenom južnom svahu pri úpätí Slavkovského štítu v nadmorskej výške 1010 m. Od severu ho chráni mohutný masív tatranských končiarov, na juh sa zasa otvára podtatranský kraj širokého Popradského údolia. Kúpele ležia v centre tatranských osád uprostred zelene ihličnatých  lesov.

Tip: Relaxačné a wellness pobyty.

Kúpeľný areál tvoria liečebné domy, ktoré spolu s hotelmi a ostatnými budovami vytvárajú  typickú tatranskú osadu, bezprostredne nadväzujúcu na Starý Smokovec, jedno z centier letnej a zimnej rekreácie, turistiky a zimných športov vo Vysokých Tatrách.

Prírodné liečivé faktory

Hlavným prírodným liečivým faktorom Nového Smokovca je horská a vysokohorská klíma, ktorá má priaznivý komplexný liečivý účinok na ľudský organizmus postihnutý niektorou z indikovaných chronických chorôb. Južná poloha v lesnatom pásme Vysokých Tatier pri optimálnej nadmorskej výške dáva klíme stredohorský ráz. Pri priemernom tlaku vzduchu 67,75 mm má poloha Nového Smokovca prednosti podhorského zriedeného vzduchu a vcelku drsnej vysokohorskej klímy. Nový Smokovec leží nad vrstvou prachovej a dymovej atmosféry, vzdialený od priemyselných centier. Vyniká preto neobyčajnou čistotou vzduchu, ktorá je temer absolútna i zo stránky bakteriologickej.. S touto okolnosťou ako i s výhodnou južnou polohou a nadmorskou výškou súvisí i vysoká intenzita kalorického slnečného žiarenia. V Novom Smokovci sú mimoriadne priaznivé podmienky pre vysokú intenzitu ultrafialového žiarenia, ktoré je v porovnaní s mestskou klímou asi 15-násobné. Otvorená poloha na juh umožňuje prístup slnečných lúčov – insoláciu – od skorého rána až do neskorého popoludnia. Ročný úhrn slnečného svitu je vysoký: 1900 hodín s mesačným maximom v júli (222 hodín). Bez slnečného svitu je do roka len asi 80 dní.

Ročný priemer teploty je vzhľadom na nadmorskú výšku nižší: 4,9 °C. Priemerná denná amplitúda je 8,6 °C. Najteplejším mesiacom jej júl s priemerom teploty 14,8 °C. Priemerná vlhkosť vzduchu je 74%. Ročný úhrn zrážok je 935 mm, za rok napadne priemerne 170 cm snehu a snehová prikrývka trvá 120 dní.

Horská a vysokohorská klíma Nového Smokovca má stimulujúci vplyv na organizmus, a to v dôsledku nízkeho tlaku vzduchu, nižšej priemernej teploty a intenzívneho slnečného žiarenia. Prednosťou je aj suché slnečné počasie v letných a zimných mesiacoch.

Neprehliadnite: Víkendové pobyty.

Súhrn týchto všetkých na ľudský organizmus priaznivo pôsobiacich vlastností klímy robí z Nového Smokovca jedno z najcennejších liečebných klimatických miest nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe. Klimatické faktory sú v Novom Smokovci práve také účinné pre liečbu pacientov s indikovanými chorobami ako v omnoho vyššie položených alpských klimatických miestach, pričom liečebný pobyt v nižšie položenom Novom Smokovci je zo stránky klimatickej príjemnejší.

Indikované choroby

Priaznivé klimatické pomery ako liečebný faktor v spojení s moedernou lekárskou vedou pri použití komplementárnej liečby vytvárajú podmienky pre úspešnú liečbu niektorých chorôb z poruchy výmeny látkovej a žliaz s vnútornou sekréciou, niektorých chorôb dýchacích ciest a niektorých chorôb z povolania.

Z chorôb z poruchy výmeny látkovej a žliaz s vnútornou sekréciou sú indikované ľahké a stredne ťažké formy prejavov zvýšenej činnosti štítnej žľazy (tyreotoxikózy) a stavy po operáciách štítnej žľazy.

Z nešpecifických chorôb dýchacích ciest sa liečia najmä chronické bronchitídy, astmoidné bronchitídy, bronchiálna astma, rozšírenie a deformácia priedušiek (bronchiektázy), stavy po opakovaných zápaloch pľúc a stavy po pľúcnych operáciách (nešpecifických).

Z chorôb z povolania sú indikované chronické ochorenia z benzénu a jeho homológov a ich nitrozlúčenín a a aminozlúčenín pri prevahe poškodenia krvotvorby a ochorenia spôsobené ionizujúcim žiarením (röntgenom) a rádioaktívnymi látkami.

V Novom Smokovci sú priaznivé podmienky aj pre liečbu pacientov s ľahšími formami psychoneuróz, psychasténií a neurotickými stavmi, ako aj pre liečbu  stavov po celkovej fyzickej a psychickej vyčerpanosti.

Metódy liečby

Základnou liečbou v Novom Smokovci je klimatoterapia. Spočíva v pobyte pacienta na čerstvom vzduchu za priaznivých klimatických pomerov. Klimatoterapia  sa uskutočňuje vo dvoch formách: ako liečba pokojová (ležiace kúry) a ako dózovaná liečba pohybovaná v teréne, ktorá sa doplňuje liečebným telocvikom.

Klimatoterapiu účinne doplňuje helioterapia, ktorá je biologicky veľmi účinná a potrebná pre stimuláciu organizmu a pre tvorbu vitamínu D a niektorých dôležitých fermentov.

Do komplexnej terapie patrí aj liečebný telocvik ako súčasť celkovej fyzickej obnovy zdravotného stavu. V rámci rehabilitačných cvičení sa uskutočňuje dýchacia liečebný gymnastika, pomocou ktorej sa má pacient naučiť správne dýchať a dosiahnuť potrebné zosilnenie pomocného dýchacieho svalstva.

V individuálnom liečebnom pláne pacienta má svoje opodstatnenie aj inhalačná liečba horných a dolných dýchacích ciest. Liečebný ústav v Novom Smokovci má na iteto účely špeciálne aerosólové inhalačné prístroje.

K základnej klimatickej liečbe sa podľa povahy onemocnenia a potrieb pacienta vzhľadom na jeho diagnózu a celkový zdravotný stav ordinuje medikamentózna liečba a fyzikálna terapia. Z vodoliečebných procedúr sa podávajú uhličité vaňové kúpele, vaňové kúpele s prísadami, škótske postreky, podávaná masáž a potné kúpele. Vodoliečbu dopĺňajú klasické alebo čiastkové masáže. Aplikujú sa aj elektroliečebné procedúry elektrickými a svetelnými prístrojmi.

Základnú klimatickú a pomocnú liečbu dopĺňa systém diétneho stravovania pod odborným dozorom lekára a diétnej sestry.

Komplexne uskutočňovaná individuálna klimatická liečba v Novom Smokovci, na podklade podrobného diagnostického vyšetrenia, je na vysokej medicínskej úrovni. Odbornosťou liečby, individuálnym prístupom a dosahovanými liečebnými efektmi sa Nový Smokovec zaraďuje medzi popredné európske klimatické liečebné miesta.Tieto texty boli prevzaté z publikácie Slovenské kúpele, zostavovateľov j. Šípoša a I.J. Kovačeviča


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 21.08.2009