• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Kúpele Lúčky

Na severnom Slovensku, v horskej, na juh otvorenej doline pod úbočím vrchov Chočského pohoria, na rozhraní Oravy a Liptova, ležia v nadmorskej výške 621 m liečivé kúpele Lúčky. Vzhľadom na charakter prírodných liečivých zdrojov sa ako jediné slovenské kúpele špecializovali na liečbu ženských chorôb, ktoré sú vhodné na kúpeľnú liečbu a od ktorých možno očakávať pozitívne výsledky balneoterapie.


Obsah


Stručné predstavenie
Prírodné liečivé zdroje
Indikované choroby
Metódy liečby


Stručné predstavenie


Na severnom Slovensku, v horskej, na juh otvorenej doline pod úbočím vrchov Chočského pohoria, na rozhraní Oravy a Liptova, ležia v nadmorskej výške 621 m liečivé kúpele Lúčky. Vzhľadom na charakter prírodných liečivých zdrojov sa ako jediné slovenské kúpele špecializovali na liečbu ženských chorôb, ktoré sú vhodné na kúpeľnú liečbu a od ktorých možno očakávať pozitívne výsledky balneoterapie.

Vlastné kúpele sa nachádzajú povyše obce toho istého mena. Okresným mestom je Liptovský Mikuláš. Kúpele Lúčky sú od Ružomberka vzdialené 14 km. od železničnej stanice Liptovská Teplá 4 km.

Charakter okolia a nadmorská výška zaraďujú Lúčky do klimatickej oblasti tatranských horských pásiem. Charakter horského, lesnatého okolia spôsobuje, že podnebie v Lúčakach má podhorský, vlhší ráz. Ročný priemer zrážok 829 mm je však menší, ako by zodpovedalo ich nadmorskej výške.

Impozantný Veľký Choč a vysoké hory, okolité ihličnaté lesy a horské lúky so svojráznou chočskou kvetenou tvoria malebné okolie kúpeľov.


Prírodné liečivé zdroje


Rozhodujúcim činiteľom kúpeľnej liečby na Lúčkach sú liečivé pramene sírano-hydrouhličitanovej, vápenato-horčíkovej, hypotonickej, termálnej vody. Minerálna voda má skoro izotermickú teplotu 31,5°C. Výdatnosť “Kúpeľného prameňa” je 20 litrov za minútu.

Infiltračnou oblasťou minerálnych prameňov na lúčkach sú severné svahy Nízkych Tatier. Minerálne vody pochádzajú z vrstevných komplexov stredného triasu a kežmarského príkrovu.

Z prírodných liečivých prostriedkov sa na Lúčkach okrem termálnej minerálnej vody používa i rojkovská rašelina na zábaly. Rašelina z Rojkova sa sem priváža.


Indikované choroby


Dobre preverenou a osvedčenou kúpeľnou liečebnou metódou liečia sa na Lúčkach niektoré ženské choroby, ktoré sú pre kúpeľnú liečbu vhodné a pri ktorých možno očakávať zlepšenie. Možno ich rozdeliť do štyroch hlavných skupín: sú to zápalové stavy ženských rodidiel, poruchy menštruácie a ovariálnej činnosti, neplodnosť a stavy a komplikácie po operáciách. Z týchto skupín ženských chorôb sa liečia najmú chronické zápalové ochorenia rodidiel, zápalové ochorenia rodidiel, ktoré vznikli alebo exacerbovali po pôrode, potrate, po angínach alebo iných infekčných ochoreniach; všetky zápalové ochorenia vnútorných rodidiel u mladistvých do 25 rokov, vedúce k neplodnosti, vybrané prípady hypo-oligo-amenorey, najviac do 35 rokov, poruchy ovariálnej činnosti, neplodnosť zavinená chronickým zápalových ochorením rodidiel, primárna neplodnosť žien do 30 rokov, ďalej pooperačné infiltráty, ktoré vznikli po gynekologických operáciách (do 1 roku po operácii), ostatné pooperačné infiltráty staršie ako 1 rok, nedostatočný vývoj maternice vo veku do 25 rokov, stav po ožarovaní rodidiel röntgenom a rádiom.

Tip: Liečebné pobyty.

Pre výdatný prekrvujúci účinok kúpeľných procedúr nie je pri poruchách menštruácie a chronických zápalových ochoreniach rodidiel vhodná liečba žien so sklonom k silnému krvácaniu. Kontraindikované sú aj všetky formy tuberkulózy rodidiel.  


Metódy liečby


Rozhodujúcim činiteľom úspešnej kúpeľnej liečby na Lúčkach sú prírodné liečebné prostriedky, predovšetkým liečivá, termálna minerálna voda, ktorá sa používa pri balneoterapeutických procedúrach v bazéne a vo vaniach Kúpeľného domu.

V bazéne sa aplikuje tzv. pokojová procedúra, plávanie a rehabilitačné cvičenie vo vode. Okrem minerálnych vaňových kúpeľov podávajú sa i galvanické vaňové kúpele, pri ktorých sa účinok liečivej vody zosiľuje zavedením elektrického prúdu do vody. Podávajú sa aj rašelinové zábaly.

K vlastnej balneoterapii pridružujú sa na Lúčkach ďalšie vodoliečebné procedúry ako subakválna masáž (pod vodou), uhličité vaňové kúpele, škótske streky, ďalej parné kúpele a masáže.

Tieto základné kúpeľné liečebné procedúry v Lúčkach sa doplňujú rehabilitačným telocvikom a fyzikálnou liečbou elektrickými tepelnými a svetelnými prístrojmi. Balneoterapiu a fyzikálnu terapiu účinne doplňuje medikamentózna liečba, liečebné výživa a psychoterapia.

Pri komplexnom poňatí kúpeľnej liečby, keď sa liečba nezameriava iba na chorý orgán, ale na celý organizmus pacientky, nezabúda sa na Lúčkach ani na vplyv príjemného kúpeľného prostredia a klímy na ľudský organizmus. Liečebný režim dňa s primeranou voľbou časovosti a intenzity jednotlivých liečebných procedúr, s prihliadnutím na odlišnosti jednotlivca, je uspôsobený tak, aby nebol záťažou, ale aby umožnil dobrú telesnú a duševnú pohodu počas celého liečebného pobytu.

Po určení presnej diagnózy a zvážení všetkých okolností vypracuje ošetrujúci lekár podrobný individuálny plán liečby pre každú pacientku. Vyšetrovacie a liečebné pracoviská odborných lekárov-gynekológov a odborne školených zdravotníckych pracovníkov sú vybavené modernými diagnostickými a terapeutickými prístrojmi a zariadením. Pre pohotovú diagnostiku, ktorá podmieňuje včasnú a účinnú metódu kúpeľnej liečby, sú na Lúčkach k dispozícii aj štyri laboratóriá: hematologické, chemické, balneologické a bakteriologické. Kúpele Lúčky majú k dispozícii i röntgenologické pracovisko.
Tieto texty boli prevzaté z publikácie Slovenské kúpele, zostavovateľov j. Šípoša a I.J. Kovačeviča


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 21.08.2009