• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Kúpele Dudince

Blízko južných hraníc stredného Slovenska, 17 km severne od Šiah, v okrese Zvolen, vyrastajú nové, moderné kúpele Dudince. Ležia pri juhozápadnom upätí vulkanickej Krupinskej vrchoviny v nadmorskej výške 140 m.


Obsah


Stručné predstavenie
Prírodné liečivé zdroje
Metódy liečby


Stručné predstavenie


Blízko južných hraníc stredného Slovenska, 17 km severne od Šiah, v okrese Krupina, vyrastajú nové, moderné kúpele Dudince. Ležia pri juhozápadnom upätí vulkanickej Krupinskej vrchoviny v nadmorskej výške 140 m.


Prírodné liečivé zdroje


Liečebný význam
Dudiniec sa zakladá na balneologickom využití prírodných liečivých vôd, ktoré tu vyvierajú s veľkou výdatnosťou. Kapacita nových prameňov je až 4 tisíc litrov za minútu. Dudinské termálne minerálne pramene sú zložitým a vzácnym typom liečivých vôd. Pre mimoriadne priaznivé chemické zloženie sa zaraďujú medzi najcennejšie slovenské minerálne pramene. Patria k  tým málo minerálnym vodám, ktoré obsahujú voľne rozpustený kysličník uhličitý a sírovodík.

Hydrouhličitanová, sódno-vápenatá, železnatá, sírna, uhličitá, hypotonická termálna voda dudinských prameňov obsahuje všetky základné prvky liečivých minerálnych vôd, ktoré sa v takomto priaznivom zložení vyskytujú iba ojedinele. V litri vody je rozpustené 4300 mg solí. Bohatý je obsah plynov, najmä kysličníka uhličitého (1500 mg/lit.) a sírovodíka (10 mg/lit.) Teplota vody pri vývere je 28,7 °C.

Viac info: Kúpele Dudince.

Vznik dudinských prameňov je spätý s geologickou stavbou okolia a najmä s existenciou vulkanického pohoria, na jeho okraji začali po tektonickej poruche vyvierať pramene.


Metódy liečby


Kúpeľná liečba v
Dudinciach sa opiera predovšetkým o využitie mimoriadne účinných liečivých vlastností termálnych minerálnych prameňov. Liečivá voda sa aplikuje formou bazénových a vaňových kúpeľov s odstupňovanou teplotou v novom objekte modernej balneoterapie. Základnú dózovanú kúpeľňovú liečbu doplňujú vodoliečebné procedúry, celkové a čiastkové masáže, elektroterapia, parafínové zábaly a iné procedúry fyzikálnej terapie.

Súčasť komplexnej liečby tvorí liečby pohybom – kinezioterapia a hydrokinezioterapia – individuálny a skupinový liečebný telocvik a funkčná rehabilitačná pohybová terapia. Okrem základných kúpeľných procedúr, aktívnej pohybovej liečby a procedúr fyzikálnej terapie ordinujú ošetrujúci lekári medikamentóznou liečbu a liečebnú výživu.

Tip: Wellness pobyty.

Základné kúpeľné liečebné procedúry, doplňujúcu a pomocnú liečbu ordinuje ošetrujúci lekár individuálne každému pacientovi po dôkladnom diagnostickom zhodnotení chorobného stavu pacienta s ohľadom na štádium pokročilosti základného ochorenia, na individuálne osobitnosti a prípadné komplikácie. Do podrobností rozpracovaný plán komplexnej kúpeľnej liečby je predpokladom racionálneho a efektívneho využitia účinku kúpeľnej liečby v Dudinciach.

Kúpele Dudince majú röntgenologické pracovisko, laboratóriá a všetky potrebné vyšetrovacie a liečebné prístroje a zariadenia. Liečba pacientov je zverená odborným, erudovaným lekárom a školeným zdravotníckym pracovníkom.  

Tieto texty boli prevzaté z publikácie Slovenské kúpele, zostavovateľov j. Šípoša a I.J. Kovačeviča


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 21.08.2009