• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Kúpele Číž

Na južnom okraji Stredného Slovenska, pri hraniciach s Maďarskou republikou, v okrese Rimavská Sobota ležia v rovinatom kraji povodia rieky Rimavy pod južným úpätím Slovenského Rudohoria v nadmorskej výške 174 m malé slovenské kúpele so vzácnou liečivou jódovou vodou – Číž.

Na južnom okraji Stredného Slovenska, pri hraniciach s Maďarskou republikou, v okrese Rimavská Sobota ležia v rovinatom kraji  povodia rieky Rimavy pod južným úpätím Slovenského Rudohoria v nadmorskej výške 174 m malé slovenské kúpele Číž so vzácnou liečivou jódovou vodou.

Vlastné kúpele Číž obklopené parkom sa nachádzajú v obci rovnakého mena, vzdialené 1 km od železničnej stanice. Širšie okolie kúpeľov je rovinaté, mierne zvlnené pahorkami.

Základným prírodným liečebným prostriedkom sú pramene cennej chloridnej, sódnej, jódovej studenej minerálnej vody. Hlavný prameň “Hygiea” ktorý sa používa na pitné kúry, obsahuje 13,63 gramov minerálnych látok v litri vody. Obsah jódu je 26,9 mg. Ďalšie dva minerálne pramene “Neptun” a “Themis” majú podobné chemické zloženie s vysokým obsahom jódu. Používajú sa na prípravu liečivých kúpeľov.

Ďalšie informácie: Kúpele Číž.

Geologický prieskum ukázal, že okolie Číža je bohaté na jódovo-brómové minerálne vody. Okrem minerálnej vody ďalším prírodným liečivým prostriedkom je farmakodynamický účinná bioklíma v rovinatom kraji s dostatkom slnečného žiarenia. Podnebie kúpeľov predurčuje poloha v teplej nížine južného Slovenska. Je teplé, suché, typicky nížinné.

V Číži sa liečia dospelí pacienti aj deti. Na liečbu dospelých pacientov sú indikované niektoré z chorôb pohybových ústrojov, najmä následné stavy po infekčných artritídach, koxartrózy I. a II. štádia (po predchádzajúcom riadnom ortopedickom ošetrení), nezápalové ochorenia kĺbov a chrbtice (artrózy, spondylózy a spondylartrózy) iba s platničkových syndrómom, osteoporózy z dysfunkcie žliaz s vnútornou sekréciou, mimokĺbové formy reumatizmu – bolestivé stavy šliach, šľachových úponov, svalov a väziva (infekčného, toxického a traumatického pôvodu). Ďalej sa tu liečia pacienti s niektorými chorobami, ktoré vznikli na podklade aterosklerózy. Na liečbu detí od 3 do 15 rokov je indikovaná Parthesova choroba a dlhotrvajúce osteomyelitídy.

Tip: ďalšie kúpele.

Komplexná kúpeľná liečba v Číži sa opiera predovšetkým o využitie liečivých vlastností minerálnej vody. Jódová minerálna voda, prihriata na predpísanú teplotu, sa podáva vo vaňových kúpeľoch. Vlastná kúpeľná liečba sa vhodne dopĺňa vodoliečebnými a elektroliečebnými procedúrami. Komplex kúpeľnej liečby tvorí ďalej liečba pohybom – kinezioterapia – medikamentózna liečba, liečebná výživa na zásadách diétneho systému a všestranná starostlivosť o kúpeľného pacienta.

Celý priebeh liečby závisí od liečebného plánu, ktorý sa určuje každému pacientovi individuálne podľa povahy ochorenia, stupňa pokročilosti a celkového zdravotného stavu. Každý pacient sa preto pri príchode podrobuje diagnostickému vyšetreniu, ktoré robia odborní lekári v dobre vybavených ordináciách vyšetrovacieho ústavu. Tu majú k dispozícií kompletné röntgenologické pracovisko a laboratórium.

Spoločenský život v kúpeľoch Číž je nenáročný. Pacienti sa môžu plne venovať liečbe a oddychu. Kultúrne podujatia však spestrujú a spríjemňujú kúpeľný liečebný pobyt.

Tip: Wellness pobyty.

Kúpele Číž poskytujú aj možnosť vyžitia sa v okolí. Pozornosť upútajú staré historické mestá Rimavská Sobota a Gemer. Celá Rimavská dolina je bohatá na historické pamiatky, najmä husitské. Neďaleký Plešivec je východiskom šírej vápencovej oblasti Slovenského krasu. Pozoruhodná je Gombasecká jaskyňa a najmä rozsiahla Domica s kvapľovou výzdobou. Neďaleko starobylej Rožňavy je zámok v Betliari a hrad Krásna Hôrka, jedna z našich najmalebnejších feudálnych stavebných pamiatok. Architektonicky zaujímavá je hrobka Andrássyho.

Tieto texty boli prevzaté z publikácie Slovenské kúpele, zostavovateľov j. Šípoša a I.J. Kovačeviča


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 21.08.2009