• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Kúpele Bojnice

V rade protireumatických kúpeľov Slovenska majú významné postavenie liečivé kúpele Bojnice. Nachádzajú sa na hornom Ponitrí, pri východnom úpätí Malej Magury, v nadmorskej výške 290 m, obklopené listnatými a ihličnatými lesmi. Od obce rovnakého mena sú kúpele vzdialené 2 km, od okresného mesta Prievidze 4 km.


Obsah


Stručné predstavenie
Prírodné liečivé zdroje
Metódy liečby


Stručné predstavenie


V rade protireumatických kúpeľov Slovenska majú významné postavenie liečivé kúpele Bojnice. Nachádzajú sa na hornom Ponitrí, pri východnom úpätí Malej Magury, v nadmorskej výške 290 m, obklopené listnatými a ihličnatými lesmi. Od obce rovnakého mena sú kúpele vzdialené 2 km, od okresného mesta Prievidze 4 km. Kúpeľom a celému kraju dominuje impozantný Bojnický zámok.

Kúpele Bojnice sú dobre vybaveným balneoterapeutickým ústavom, v ktorom sa za použitia liečivých termálnych vôd, liečivého bahna, funkčnej rehabilitácie a komplementárnej liečby fyzikálnej a medikamentóznej liečia pacienti s chorobami pohybových ústrojov.

Pozri aj ďalšie kúpele.

Prírodné liečivé zdroje


Pramene bojnických kúpeľov vyvierajú z hĺbok 1200-1500 m dávajú denne 4 milióny litrov termálnej vody. Liečivá voda tu vystupuje na povrch troma priečnymi zlomami, predurčujúcimi vývery troch skupín termálnych vôd s teplotami od 25°C do 47,7°C. Všetky bojnické pramene patria do skupiny liečivých vôd, ktoré majú spoločné označenie ako akratotermy. Ich liečivý účinok spočíva v pôsobení termických, chemických a fyzikálnych faktorov, ktoré sa vzájomne prelínajú a pri aplikácii spoločne pôsobia na organizmus pacienta.

Pokiaľ ide o fyzikálne a chemické vlastnosti, sú termálne pramene v Bojniciach podobné ako známe francúzske kúpele Plombiére, talianske Bataglia alebo anglické kúpele Buxton.

Okrem termálnych prameňov používa sa na základnú kúpeľnú liečbu aj liečivé bahno, ktoré dozrieva pri výveroch termálneho žriedla “Jazer”.


Metódy liečby


Kúpele Bojnice, ako moderný a dobre vybavený balneoterapeutický ústav, poskytujú svojim pacientom komplexnú kúpeľnú liečbu, ktorá okrem procedúr s termálnou vodou zahrňuje najmä funkčnú rehabilitáciu, fyzikálnu a medikamentóznu terapiu. Pri liečbe pacientov sa vychádza zo zásad modernej lekárskej vedy a praxe. Po komplexnom klinickom, laboratórnom a röntgenologickom vyšetrení – pre ktoré sú v Bojniciach dobre vybavené ordinácie, laboratória a röntgenologické oddelenie – určí ošetrujúci lekár každému pacientovi individuálny liečebný plán. Pritom sa vychádza z presne určenej diagnózy, prihliada sa na stupeň pokročilosti choroby a celkový zdravotný stav pacienta.

Tip: Liečebné pobyty.

V liečebnom pláne sú racionálne kombinované kúpeľné procedúry, v bazénových a voňavých kúpeľoch, cielená funkčná rehabilitácia, procedúry vodoliečby, elektroliečby, masáže, parafínové zábaly, liečba prácou, medikamentózna liečba a liečebná výživa na zásadách diétneho systému.

Základ kúpeľnej liečby v Bojniciach tvoria kúpeľné procedúry, ktoré sa uskutočňujú v bazénoch a vo vaňových kúpeľoch. V Bojniciach je spolu päť bazénových kúpeľov. V priestoroch Zeleného kúpeľa je okrem bazénu a vaňových kúpeľov umiestnené aj vodoliečebné oddelenie a elektroliečba.

So zreteľom na liečbu poúrazových stavov pohybových ústrojov sa venuje v Bojniciach osobitná pozornosť kinezioterapii – liečbe pohybom. Preto je Modrý bazén vyhradený na rehabilitáciu v termálnej vode. Tento kúpeľ je spojený s rehabilitačným ústavom, ktorý je vybavený moderným, kompletným rehabilitačným zariadením. Kúpele Bojnice majú i oddelenie pre parafínové obklady, subakválnu masáž a oddelenie pre masáže. Skupinový alebo individuálny liečebný telocvik v bazéne v cvičnej sále a cvičných boxoch, ako aj liečba prácou sa robia pod vedením odborného lekára a odborných rehabilitačných pracovníkov.

Základné kúpeľné liečebné procedúry, vodoliečbu, elektroliečbu a liečbu pohybom doplňujú medikamentózna terapia, liečebná výživa, liečebný ochranný režim a v neposlednom rade i príjemné prostredie kúpeľov.
Tieto texty boli prevzaté z publikácie Slovenské kúpele, zostavovateľov j. Šípoša a I.J. Kovačeviča


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 21.08.2009