Kremnica - Pamiatky

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
Historické a kultúrne pamätihodnosti
Kremnica a jej okolie sú mimoriadne bohaté na kultúrnohistorické pamiatky. Vzhľadom na členitosť povrchu krajiny má najmenšie historické jadro spomedzi troch stredoslovenských banských miest.

Historické jadro Kremnice vyhlásili v roku 1950 za mestskú pamiatkovú rezerváciu.

Národná kultúrna pamiatka Mestský hrad je najstaršou časťou mesta. Tvorí ho súbor stredovekých stavieb postavených medzi 13. a 15. storočím. Za najreprezentatívnejšiu stavbu Mestského hradu sa považuje gotický dvojloďový Kostol sv. Kataríny – patrónky baníkov. Na hradnom nádvorí za bránou je kruhovitá stavba karneru z 13. storočia. Do nádvoria je ešte otvorená stavba Baníckej bašty. Zo starej radnice sa zachovali len dve podlažia. Museli ju znížiť po narušení statiky budovy v 19. storočí. V areáli hradu sa zachovala aj Hodinová veža.

V jadre mesta sa ďalej nachádzajú Mincovňa, Múzeum mincí a medailí, rímskokatolícky kostol františkánov a kláštor, fara, trojičný barokový morový stĺp, meštianske domy a i.

Za mestským opevnením sa nachádza ešte Klopačka. Hradby sú pomerne zachované na juhu, východe a čiastočne západe mesta.

Technickou pamiatkou je Turčekovský vodovod a podzemná elektráreň.

V regióne sa oplatí vidieť

Na okolí doporučujeme navštíviť

Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Levice