• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Kľak (1351 m)

hôľnato-skalnatý výrazný vrchol v hl. hrebeni juž. časti Lúčanskej Fatry, štát. prír. rez., dobrý vyhliadkový bod (pozri výhľadovú ružicu). Rez. zaberá svahy okolo bralnatého dolomitového vrcholu v nadmorskej výške 1050 – 1350 m. Na podloží vápencov a dolomitov je vyvinutá hnedá lesná pôda rendzinová, ďalej rendzina a ojedinele surová pôda karbonátová. Chráni sa vzácna a zachovalá vápencová vegetácia na vrchole a zachovalé lesné spoločenstvá okolo vrcholu. V zmiešaných lesoch dominuje buk nad jedľou, smrekom, javorom horským a jarabinou. V rezervácii sa vyskytuje mnoho chránených druhov rastlín, ako je horcokvet Clusiov, soldanelka karpatská, kortúza Matthiolova, ľalia zlatohlavá, vemenník dvojlistý, jelení jazyk celistvolistý a i. Roku 1813 tu zbieral, skúmal a pozoroval rastliny švédsky botanik Wahlenberg. Z dravého vtáctva sa tu vyskytuje sokol myšiar. Hrebeňom rez. vedie tur. chodník, ktorého okolie je silne antropizované, najmä vrcholová časť Kľaku. Pod vrcholom Kľaku sú základy býv. chaty. Vedľa základov je na skale pam. tabuľa s údajom, že tu 22. 12. 1944 zoskočili sovietski parašutisti na pomoc Slov. národnému povstaniu.

Prístup: z Fačkovského sedla 11 Č, 2 Ž, z Čičmian-rázcestia 3 Z, z Fačkova 4 M, z Vrícka 10 Z.

Čísla s veľkým písmenom uvádzane v časti PRÍSTUP označujú číslo trasy, ktorú nájdete v priloženej schématickej mape trás a farbu značenia turistického chodníka.


Autor/zdroj: Jozef Gargulák, Vladimír Križo
Text bol naposledy zmenený dňa: 17.04.2002