Keňa - Kultúra/Spoločnosť

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut

Na území Kene žije viac ako 40 etnických skupín. Najpočetnejším (21%) je kmeň Kikuyov, ktorí sa najlepšie zžili so západným vplyvom a dnes na svojich farmách dopestúvajú kávu a čaj na export do celého sveta.

Iným kmeňom sa podobná adaptácia nepodarila, a tak u nich pretrvávajú hlboké tradície a zvyky nedotknuté výdobytkami moderného sveta. V mestách sú bežné západoeurópske zvyklosti správania, ktoré sú odrazom dlhodobého britského vplyvu. Keňania sú vo všeobecnosti veľmi priateľskí.