• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Kaštieľ Dolná Krupá

Výstavba kaštieľa v Dolnej Krupej je spojená s rodinou Brunsvik. Pôvodne zemiansky rod sa na území dnešného Slovenska doložiteľne nachádzal v Hlohovci v 16.st., do Dolnej Krupej prichádza sobášom Michal II. Brunsvik (1671–1719) – jeho ženou sa stala Mária Terézia rod. Vitalisová. Ich syn Anton v rokoch 1749–1756 postavil prvý kaštieľ v barokovom slohu na mieste dnešného objektu podľa projektov vtedajšieho cisárskeho dvorného staviteľa a hlavného staviteľa Uhorskej kráľovskej komory Johanna Baptistu Martinelliho st.

Panovníčka Mária Terézia povýšila Antona Brunsvika – zemana z Krupej, dňa 7. októbra 1775 do grófskeho stavu s právom nosiť predikát de Korompa (z Krupej). Po jeho smrti v r. 1780 sa panstva ujíma Antonov druhorodený syn Jozef Brunsvik (1750 – 1827). V r. 1792 oslovuje Jána Josefa Talherra, hlavného staviteľa Uhorskej kráľovskej stavebnej komory, s požiadavkou na vypracovanie plánov prestavby kaštieľa, ktorý by zodpovedal spoločenskému postaveniu majiteľa. Práce prebiehali do r. 1796. Kaštieľ bol prestavaný a rozšírený na barokovo-klasicistický objekt, zároveň boli vybudované mnohé ďalšie objekty: divadlo, domček záhradníka, oranžéria, kúpeľný domček v záhrade, altánky v parku ap.

Jozef Brunsvik už v r. 1813 oslovuje ďalšieho architekta, mladého 24-ročného Antona Pia Rigela z kolísky antiky – z Ríma, s požiadavkou na prebudovanie celého areálu v modernom – klasicistickom štýle. Práce na menších objektoch prebiehali od r. 1813-1819, zároveň sa zakladal rozsiahly, vyše 100 hektárový anglický park podľa projektov belgického záhradného architekta Henryho Nebiena. Práce na kaštieli sa uskutočnili v r. 1822-1828, kedy bol kaštieľ vystavaný do dnešnej podoby. Kaštieľ patrí medzi najkrajšie príklady vidieckej klasicistickej architektúry na Slovensku. Bol známy bohatými umeleckými zbierkami, knižnicou s tisíckami zväzkov kníh a mimoriadnou obrazovou galériou.

Stručne z ďalšej histórie kaštieľa:
v r. 1813 sobášom Henriety Brunsvikovej s Hermanom Chotekom prichádzajú do Krupej Chotekovci;
r. 1937 je zbúrané divadlo;
r. 1945 po prechode frontu je kaštieľ totálne vyrabovaný;
od r. 1946 kaštieľ je pridelený Povereníctvu zdravotníctva, zriaďuje sa v ňom ústav na liečenie tuberkulóznych chorôb;
r. 1946 zomiera v Dolnej Krupej posledná grófka – Mária Henrieta Choteková;
r. 1947 po pozemkovej reforme je areál kaštieľa rozparcelovaný, ostáva park s dnešnou rozlohou 17 hektárov, mnohé významné objekty boli zbúrané (napr. knižnica, hospodárske budovy ap.);
od r. 1949 do r. 1969 v kaštieli ústav pre duševne chorých pacientov;
v r. 1969-1978 kaštieľ prestavaný pre potreby novozriadeného Domova slovenských skladateľov;
od 1.1.2003 prechádza celý kaštieľ s areálom do správy Slovenského národného múzea – Hudobného múzea.

Kašieľ i obec Dolnú Krupú preslávili:
pobyty svetoznámeho hudobného skladateľa Ludwika van Beethovena v kaštieli; túto skutočnosť pripomína Pamätník L.van Beethovena so stálou expozíciou.
Mária Henrieta Choteková – ružová grófka (1863-1946), zakladateľka najväčšieho rozária v strednej Európe, ktoré sa preslávilo vlastnými odrodami ruží. Ružiarsku tradíciu pripomína množstvo vysadených ruží v areáli kaštieľa i v obci.
Rodina Dopyerovcov – vynálezcov akustickej rezofonickej gitary – pochádzala z Dolnej Krupej a na ich počesť bola na budovu kaštieľa Maticou Slovenskou osadená pamätná tabuľa v r. 1993

Z významných návštev osobností v 20. stor.:
Ján Pálffy – majiteľ Bojnického zámku
rakúsky maliar Oskar Kokoschka
nositeľ Nobelovej ceny za literatúru Romain Roland zbieral v Dolnej Krupej materiál ku svojim knihám o L. van Beethovenovi
významný fotograf a etnológ Karol Plicka
od zriadenia Domova slovenských skladateľov zavítal do kaštieľa celý rad významných hostí kultúrneho a spoločenského života z Československa i cudziny. Za všetkých menujme napr.: Eugen Suchoň,  Ján Cikker, Andrej Plávka, Peter Dvorský, Miroslav Válek, Peter Michalica, Ján Čarnogurský a prezidenti SR Michal Kováč a Rudolf Schuster.

Ako sa dostať do Dolnej Krupej:
Dolná Krupá sa nachádza 11 km severne od krajského mesta Trnava, asi 60 km od hlavného mesta SR Bratislavy.

individuálna doprava:
z Trnavy: smer na Jaslovské Bohunice, priamo pri vychádzaní z mesta odbočka vľavo priamo do Dolnej Krupej po ceste 3. triedy;
od Senice: smerom na Trnavu po ceste 1. triedy č. 51, v obci Trstín za kostolom odbočka vľavo na Vrbové a Piešťany – cesta 2. triedy č. 502, ďalej prvá odbočka vpravo na cestu 3.triedy smerom na Hornú a Dolnú Krupú;
od Piešťan: smerom na Trnavu, v Trnave smerom na Jaslovské Bohunice a ďalej ako smerom z Trnavy po ceste 3. triedy;
alebo po ceste 2. triedy č. 502 na Vrbové a Trstín, po obci Naháč odbočka vľavo na  
cestu 3. triedy smerom na Hornú a Dolnú Krupú.

hromadná doprava:
autobusové spojenie z Trnavy z autobusovej stanice, zastávka č. 8

OTVÁRACIE HODINY
máj - september
Utorok – piatok: 8.00 – 16.00 hod
Sobota – nedeľa: 10.00 – 15.00 hod

október - apríl
Pondelok – piatok: 8.00 – 16.00 hod
Počas víkendu iba po predchádzajúcom ohlásení sa na pracovisku Kaštieľ Dolná Krupá.

Bezplatné služby:
prechádzka po historickom anglickom parku, lektorské služby, parkovanie v areáli kaštieľa na ploche za kaštieľom;

Kontakty:
Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum
Kaštieľ Dolná Krupá, Hlavná 572 / 109
919 65 Dolná Krupá
Tel/Fax/mail/mobil – pracoviská v Bratislave - Bratislavský hrad - v kaštieli Dolná Krupá
Tel./fax: 02 / 544 133 49; 033 / 55 77 271
Tel: 02 / 593 416 12 - 544 133 49; 033 / 55 77 260 - 55 77 271; 53 40 747; 53 40 748;
Mobil: 0905 723 656; 0905 285 103;
Mail: musica@stonline.sk; kastieldk@stonline.sk;


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 02.08.2002