Jeruzalem - Pamiatky a múzeá

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut

Mesto Jeruzalem je skutočne slávne, kultúrne centrum s bohatou históriou. O jeho povesť sa na počiatku dejín zaslúžil kráľ Dávid a jeho syn Šalamún.

Skalný dom

V starom meste odporúčame navštíviť najstaršiu svätyňu islamského sveta – Skalný dom, ktorá mala pôvodne odvrátiť moslimov od ďalekej púte do Mekky. Legenda hovorí, že po skončení výstavby mala mešita všetky priestory vyzdobené zlatom, ktoré sa však postupne strácalo.

Chrám božieho hrobu

Chrám božieho hrobu je najcennejšie, kresťanské miesto, na ktorom bol ukrižovaný a z mŕtvych vstal Ježiš Kristus. Stavba v priebehu storočí strádala, poznačili ju požiare i útoky dobyvateľov, avšak ani ohňu ani vojnám sa ju nikdy nepodarilo zničiť.

Chrám božieho hrobu leží na GOLGOTE a je mixom rôznych architektonických štýlov, rozdeľuje si ho 15 kresťanských cirkví, avšak každý deň jeho bránu otvára moslim. Jednotlivé kresťanské vetvy sa nevedeli dohodnúť na tom, kto bude správcom, a tak po mnohých vzburách a nepokojoch predstavitelia mesta ustanovili, že vzhľadom na to, že k priamej dohode nedošlo, chrám bude otvárať moslimský kľučiar.

Baziliku božieho hrobu tvorí veľký komplex stavieb, ktoré treba udržiavať. Po požiari v roku 1809 sa začalo s opravami, ktoré sa doteraz neukončili. Dokončili sa iba „súrne“ opravy a lešenie, ktoré majú návštevníci možnosť vidieť ešte v týchto dňoch, tam svieti už plných 40 rokov. Ale v rekonštrukcii sa kvôli chýbajúcim financiám a nezhodám medzi jednotlivými cirkvami, kto a čo má opravovať, doposiaľ nepokračuje.

Bazár

Turista sa stretne s obyčajnými ľuďmi rôzneho vierovyznania pri návšteve bazára. Bazár sa nachádza v strede mesta a najlepší prístup k nemu je od Damaskej brány.

Olivová hora

Krásny pohľad na celé mesto, najmä v podvečer, keď zapadá slnko, je z Olivovej hory, ktorá je posvätným miestom nielen pre kresťanov, ale aj pre židov. Práve na tejto hore naučil Ježiš svojich apoštolov Otčenáš. Nachádza sa tu kostol PATER NOSTER, ktorý je zasvätený tejto modlitbe. Z biblického hľadiska je to miesto, odkiaľ Ježiš vystúpil na nebesá.

Židovský cintorín

Na Olivovej hore sa nachádza aj najkrajší, najväčší a zároveň aj najdrahší Židovský cintorín na svete. Takmer každý Žid chce zomrieť práve v Jeruzaleme a ak sa mu to nepodarí, určite si dá do svojho testamentu zakotviť tú skutočnosť, aby jeho pozostatky boli prevezené a pochované práve na tomto cintoríne. Takéto priania nie sú len určitým snobstvom, ale je to predovšetkým úcta a vernosť svojej viere, pretože podľa proroka Joela má byť práve na tomto cintoríne posledný súd.

Okrem židovských hrobov sa tu nachádzajú aj hroby kresťanské či moslimské, a preto tradícia posledného súdu, práve na tomto mieste, je spoločná. Tento cintorín je skutočne veľmi starý, pochovávalo sa tu už v strednej dobe bronzovej, t.j. cca dvetisíc rokov pred Kristom.

Getsemanská záhrada

Okrem cintorína sa na Olivovej hore nachádza aj Getsemanská záhrada, kam sa chodil modliť Ježiš a kde ho nakoniec po Poslednej večeri zradil Judáš.

Dominus Flevit (Pán Zaplakal)

Kaplnka je v tvare slzy stojí na mieste, kde Ježiš zaplakal nad Jeruzalemom a povedal, že mesto bude zničené.

Kostol sv. Anny

Ak by ste si chceli pozrieť jednu z najlepších stavieb na svete, čo sa týka akustiky, určite nevynechajte Kostol sv. Anny. Tento kostol dala vybudovať kráľovná Alda v r. 1100 a podľa biblie sa na tomto mieste rodičom Joachimovi a Anne narodila Mária, matka Ježiša.

Múr nárekov

Pred svetoznámym múrom sa denne sústreďujú stovky veriacich z celého sveta. Vo štvrtok sa tu uskutočňuje špeciálny sviatok (bar micva), kedy sa 13- roční, židovskí chlapci stávajú dospelými.

Islamský chrám

Turisti iného ako moslimského vyznania majú vstup do chrámu zakázaný. Pri vstupe sa každý musí preukázať, že je moslim. Nachádza sa tu stena, ktorej sa chytil Ježiš.