Jeruzalem - Info/Letenka/Hotely

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut


Ak sa pozrieme na mapu atlasu sveta, poloha Jeruzalemu je výnimočná, pretože Izrael leží na moste medzi Afrikou a Euráziou – kolískami najstarších ľudských civilizácií. Kto ovláda Jeruzalem – horskú pevnosť na tomto moste – ten kontroluje strategický bod na území starého sveta.

Jeruzalem bol posvätným mestom izraelitov, hlavným mestom starovekého Židovského štátu so Šalamúnovým chrámom; pre kresťanov je miestom ukrižovania Ježiša Krista (chrám Božieho hrobu); pre moslimov lokáciou Mohamedovho nanebovstúpenia (mešita Kubat as Sachra zo 7. stor. sa nachádza na mieste, kde stával Šalamúnov chrám).

O nadvládu mesta od nepamäti bojovali starí Egypťania a Asýrčania, Babylončania a Peržania, Alexander Macedónsky a Rimania – a, samozrejme, aj miestni obyvatelia – starí Židia. Neskôr prišli Byzantínci a Arabi, križiaci a Turci, moslimovia a kresťania. A napokon v 20. storočí nastal návrat Židov a vznik novovekého štátu Izrael, ktorý znamenal začiatok arabsko-izraelských vojen.

Strategická poloha urobila z Jeruzalema a Izraela priesečník dejín, ríš a civilizácií. Obdobia jeho významu sa však striedali s tichými etapami. V rokoch cca. 1300 - 1950 ležal Jeruzalem mimo hlavného prúdu dejín. Ťažisko sveta sa sústreďovalo v Ríme, Viedni, Madride, Paríži, Londýne, Berlíne, Moskve, Washingtone a Pekingu.

Izrael vyhlásil Jeruzalem za hlavné mesto v r. 1950. Každý návštevník si uvedomí, že mesto je rozdelené a poznačené mnohými konfliktami. Moderná, izraelská metropola je členená do dvoch častí: Západný Jeruzalem je súčasťou štátu od jeho založenia v r. 1948, Východný Jeruzalem patril Jordánsku v období 1948 – 1967, potom bol formálne pripojený k Izraelu.

Západný Jeruzalem zaberá najväčšiu plochu v meste, najviac prispieva k ekonomickému rastu a prosperite krajiny. Východný Jeruzalem pôsobí voči nemu pomerne kontrastne, nakoľko je domovom predovšetkým Arabov, ktorí uprednostňujú relaxačný spôsob života - obchod sa sústreďuje na pouličných trhoviskách.

Väčšina jeruzalemských pamätihodnosti sa nachádza v Starom meste, ktoré sa rozkladá na ploche približne 1km2. Labyrint uličiek je ohraničený múrom z vápenca, ktorého výstavba sa datuje od 16-násteho storočia, kedy vládol štátu sultán Suleiman.

Staré mesto je rozdelené do štyroch štvrtí, ktoré sú pomenované podľa komunít žijúcich v meste v období stredoveku: Arabi, Židia, Kresťania, Arméni. Ak si turista praje nasať pokojnejšej atmosféry, je nutné, aby opustil arabské trhoviská a zašiel k arménskym záhradám.

Od začiatku druhej Intifady (Palestínske povstanie) v r. 2000 stúpol počet samovražedných, bombových útokov v Jeruzaleme. Ataky sa konali v najnavštevovanejších, turistických častiach, preto by návštevníci pri prehliadke mesta mali zachovať ostražitosť.