• Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
  7.11 € (214.20 Sk)
 • Prenájom áut

Jaskyňa Driny

Je to jediná jaskyňa na Slovensku puklinového pôvodu, ktorú vymodelovali zrážkové vody. Charakteristické sú steny pokryté žltohnedým sintrom, záclonovité závesy so zúbkovanými okrajmi, nástenné vodopády a pagodovité stalgmity. Prevádzkový okruh meria 550m.

Katastrálne územie: Smolenice
Okres: Trnava
Kraj: Trnavský
Dĺžka prehliadkovej trasy: 450 m
Trvanie prehliadky: 35 min.
Obdobie prevádzky: 1.4.-31.10.
Adresa: 919 04 Smolenice  
Tel: +421/ (0)33/ 558 62 00

Nachádza sa v Smolenickom krase v Malých Karpatoch, juhozápadne od Smoleníc na území Chránenej krajinnej oblasti Malé  Karpaty. Vytvorená je v spodnokriedových rohovcových vápencoch koróziou atmosférických vôd. Dosahuje dĺžku 680 m. Jaskynné  priestory s prevládajúcimi puklinovými chodbami sú dekorované  bohatou sintrovou výplňou. Typické sú sintrové záclony so zúbkovitým lemovaním. Ďalej sú zastúpené sintrové vodopády a náteky, pagodovité stalagmity, stalaktity a jazierka. Objavená v roku 1930. Pre verejnosť otvorená od roku  1935. V súčasnosti je sprístupnených 410 m.
Tieto údaje boli prevzaté zo stránok Správy slovenských jaskýň


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 04.10.2002