JAR - Geografia a Fakty

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut

Štátne zriadenie: republika


Administratívne usporiadanie: 9 autonomnych provincií


Rozloha: 1 219 912 km2


Počet obyvateľov: 43 786 115 (2008)


Hlavné mesto: Pretoria (525 600 obyv., s aglomeráciou 1 100 000 obyv.)


Iné významnejšie sídla: Kapské Mesto (sídlo parlamentu), Bloemfontein (sídlo Najvyššieho súdu), Johannesburg, Durban, Nelspruit, Kimberley, Port Elizabeth, East London


Najvyšší bod: Injasuti, 3408 m


Najvýznamnejšie rieky: Blyde River,


Úradný jazyk: angličtina, afrikanština


Mena: rand (1 rand = 100 centov)


Susedia: Namíbia, Botswana, Zimbabwe, Mozambik, Svazijsko, Lesotho


Štátny sviatok: 27. apr. (Deň slobody)


Rasové a národnostné zloženie: Zulu, Xhosa, Sotho, Tswana, Tsonga, Swasi, Ndebele, Venda (76,1 %), belosi (12,8 %), miešanci (8,5 %), Ázijci(2,6 %)


Náboženstvo: kresťanské (78 %), kmeňové náboženstvá (10,6 %), hinduistické (1,8 %), islam (1,2 %), iné (8,4 %)


Časové pásmo: Slovensko 0 (+1) hod.


Medzinárodná poznávacia značka: ZA


Internetová doména: .za


Smerové telefónne číslo: +27


Elektrina: 220/240 V


Doklady a víza: cestovný pas

Veľvyslanectvo:

Veľvyslanectvo SR v Pretórii:
930 Arcadia Street, Arcadia, Pretoria (Pretória), South Africa (Južná Afrika)
Tel.: ++27-12-3422051/2
e-mail:slovakemb@telkomsa.net


Najjužnejší africký štát má pestrý povrch. Sever územia zaberá južný výbežok panvy s púšťou Kalahari. Od nej sa krajina smerom na juh dvíha do polkruhovito usporiadaných juhoafrických plošín s výškami 1200-1500 m n. m. Plošiny na juhovýchode a východe ohraničujú Dračie vrchy, ktoré sa rozprestierajú medzi Obratníkom Kozorožca a Mysom dobrej nádeje. Vypína sa v nich aj najvyšší vrch krajiny Injasuti (3408 m n. m.). Pohorie strmými stupňami spadá do pobrežnej nížiny. Jej šírka sa mení od niekoľkých km až po 100 km.


K brehom krajiny sa ako prví doplavili Portugalci (1488). Neskôr osídlili holandskí osadníci južné pobrežie. Medzi ich potomkami – Búrmi a novými prisťahovalcami Britmi (1806) vypukol dlhotrvajúci spor (anglo-búrske vojny). Roku 1910 vzniká Juhoafrická únia. Roku 1961 ju vyhlásili za republiku, ale pre politiku rasovej neznášanlivosti sa musela vzdať členstva v britskom Spoločenstve. Búrmi založená politika apartheidu už zanikla. Roku 1994 zrušili bantustany – nútené miesta bývania černochov.


Obrovské nerastné bohatstvo prekoná všetky ostatné prírodné zdroje: zlato (1. na Zemi), diamanty, urán, azbest, meď, horčík, nikel, platina, čierne uhlie, zemný plyn. Je priemyselne najvyspelejším štátom Afriky. Vedúce postavenie má ťažký priemysel (hutníctvo železa, farebných kovov, strojárstvo). Chemický priemysel pracuje na báze čierneho uhlia a dovezenej ropy.


V sebestačnom poľnohospodárstve prevažuje živočíšna výroba (ovce, kozy, hovädzí dobytok). Mnohé produkty (ovčia kožušina, moher) sú na svetových trhoch vyhľadávané. Na južnom subtropickom pobreží pestujú citrusové plodiny, vinič (víno) a na plantážach zasa cukrovú trstinu. Cestovný ruch je významný.Súvisiace linky

CIA factbook - aktuálne a podrobné faktografické údaje o krajine ...

CIA factbook - aktuálne a podrobné faktografické údaje o krajine ...