Istanbul - História

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut

Bohatá história mesta siaha až do čias antiky; mesto vzniklo ako malá osada Byzantion, ktorá sa rozrástla až za čias Východorímskej ríše ako jej metropola. Stala sa i centrom gréckej kultúry a neskôr gréckokatolíckej cirkvi.

 

513 p.n.l. – perzský princ Darius I. dobyl mesto.

 

324 – Konštantín I. zjednotil obidve mestské časti rímskej ríše.

 

11. máj 330 - Konštantín I. založil nové hlavné mesto pod názvom Nový Rím, ktoré bolo neskôr známe pod názvom Konštantínopol.

 

527 – 565 – najmä za vlády cisára Justiniana I., posledného veľkého vládcu neskorej antiky, sa pozdvihla sláva a pýcha Konštantínopolu.

 

Vzniklo značné množstvo významných cirkevných stavieb, z ktorých je najznámejšia Hagia Sophia, ktorá v danom období bola najväčšou stavbou svojho druhu na svete. Ku koncu existencie Byzantskej ríše bolo mesto niekoľkokrát vyplienené vojskami krížových výprav.

 

Apríl 1204 – mesto dobyli a vyplienili križiaci.

 

1261 – mesto ovládol Michael VIII.

 

5. apríl 1453 – nastalo obliehanie Konštantínopolu osmanskými silami pod vedením sultána Mehmeda II.

 

29. máj 1453 – sultán obsadil mesto, Konštantínopol sa po mestách Bursa a Adrianopel (Edirne) stal novým centrom osmanskej moci.

 

Osmanský národ začal rozširovať, do tej doby veľmi zriedkaví, islam. Do roku 1453 sa mesto nazývalo Konstantiníje, potom zmenili jeho názov na Istanbul.

 

1520 – 1566 – Osmanská ríša dosiahla najväčší rozkvet za vlády sultána Suleymana I.

 

Usadzovali sa tu obchodníci z porobených štátov, ktorými bolo Grécko, Srbsko, Bulharsko či Arménsko; Istanbul tak získaval kozmopolitný ráz. Ku koncu 19. storočia bol už moderným, miliónovým mestom s podzemnou i električkovou dráhou, železničné spojenie s Európou bolo samozrejmosťou.

 

1914 - zmena pre celé mesto nastala po vypuknutí prvej svetovej vojny, v ktorej sa veľmi slabá Osmanská ríša pridala na stranu Nemecka a Rakúsko-Uhorska. Po prehratej vojne bol Istanbul obsadený víťaznými mocnosťami (Anglicko a Francúzsko) a ríša sa rozvrátila.

 

10. August 1920 – na základe mierovej dohody bola ríša rozdelená a musela odstúpiť násilím pripojené územia.

 

Konštantínopol s prímorskými pohoriami BosporDardanely bol obsadený predovšetkým gréckymi jednotkami, ktoré chceli z Konštantínopolu vybudovať svoje nové hlavné mesto. Pod vedením Mustafa Kemala, známeho pod menom Atatürka, začal národnooslobodzovací boj.

 

Kemal Atatürk ustanovil republiku, z taktických dôvodov však došlo k presunutiu sídla štátu do Ankary, ktorá leží vo vnútrozemí a v prípade ďalšej vojny by mesto nebolo tak ľahko napadnuteľné.

 

1923 - Konštantínopol stratil štatus hlavného mesta.

 

28. marec 1930 - Konštantínopol bol premenovaný na Istanbul.

 

V meste žilo ešte v 50. rokoch 20. storočia množstvo Grékov, ktorí v Istanbule tvorili významnú komunitu už od doby pádu Byzantské ríše.

 

1955 - po nepokojoch museli Gréci odísť z mesta; stali sa totiž terčom násilných a nenávistných útokov. Vtedajší premiér Turecka, Adnan Menderes, zahájil veľkú modernizáciu celej krajiny, ktorá sa najviac dotkla jej najväčšieho mesta.

 

Postavili sa nové cesty a diaľnice, objavili sa továrne, vzrástla ekonomika a životná úroveň. Z miliónového mesta sa stalo v priebehu 30 rokov 5 miliónové sídlo, ktoré v r. 2000 veľkosťou prerástlo Paríž.

 

Bospor bol premostený dvoma závesnými mostmi, vznikla diaľnica do hlavného mesta Ankary, vyrástli mrakodrapy.