Írsko - Geografia a Fakty

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut

Štátne zriadenie: republika


Administratívne usporiadanie: 4 provincie (province), 26 grófstiev (county)


Rozloha: 70 273 km2


Počet obyvateľov: 4 156 119 (2008)


Hlavné mesto: Dublin (916 000 obyv.)


Iné významnejšie sídla: Cork/Corcaigh (174 000 obyv.), Limerick/Luimneach (75 400 obyv.), Galway/Gailimh (50 900 obyv.)


Najvyšší bod: Carrauntoohill, 1041 m


Najvýznamnejšie rieky: Shannon (370 km), Barrow


Úradný jazyk: írčina, angličtina


Mena: Euro


Susedia: Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)


Štátny sviatok: 17.marec (Deň sv. Patricka)

Rasové a národnostné zloženie: Íri (91 %), iné (9 %)


Náboženstvo: katolícke (93 %), anglikánske (3%), iné (4 %)


Časové pásmo: Slovensko – 1 hod.


Medzinárodná poznávacia značka: IRL


Internetová doména: .ie


Smerové telefónne číslo: +353


Elektrina: 220 V


Doklady a víza: cestovný pas alebo občiansky preukaz


Veľvyslanectvo:

Veľvyslanectvo SR v Írsku:
Adresa: Embassy of the Slovak Republic,
20 Clyde Road, Ballsbridge, Baile Átha Cliath (Dublin) 4
Írsko (Ireland/ Éire)
Tel.: 003531 6600 012, 6600 008
Fax: 00353 1 6600 014
E-mail: slovak@iol.ie
Internet: www.dublin.mfa.sk


Írsko zaberá asi 5/6 rozlohy Írskeho ostrova. Rozkladá sa na Írskej rovine s nadmorskými výškami 30-40 m n. m., ktorá je členená len rašeliniskami a väčšími či menšími jazerami. Po okrajoch ostrova sa ťahajú pahorkatiny dosahujúce 600-800 m (napr.: Wicklow Mountains, Caha Mountains a pod.). Ide o staré pohoria, ktoré vnútrozemský ľadovec zbrúsil vo štvrtohorách. Najvyšší bod krajiny sa nachádza v pohorí Kerry (Carrauntoohill, 1041 m).


Írsko patrí medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce krajiny Európskej únie. Paradoxom je, že za britskej kolonizácie sa mohlo rozvíjať len poľnohospodárstvo, čo bolo prakticky jediným zdrojom obživy Írov. V tom období postihlo krajinu niekoľko hladomorov a mnoho obyvateľov emigrovalo za prácou.


Priemysel sa začal rozvíjať až po vybojovaní nezávislosti (1937), kedy sa ostrov rozdelil na dve časti: Severné Írsko zostalo súčasťou Veľkej Británie. Jediným energetickým zdrojom krajiny je rašelina. Na mieste vyrúbaných lesov vznikli rozsiahle lúky a pasienky, kde chovajú hovädzí dobytok a ovce. Produkty živočíšnej výroby (mäso, ovčia vlna, mliečne výrobky) tvoria veľkú časť exportu. Najdôležitejším produktom rastlinnej výroby sú zemiaky. Nízke náklady na pracovnú silu priťahujú zahraničných investorov a tak okrem tradičných priemyselných odvetví (potravinárstvo, textilný priemysel) je na vzostupe strojárstvo a elektronický priemysel (výroba počítačov a ich súčastí, kancelárske stroje a pod.).Súvisiace linky

CIA factbook - aktuálne a podrobné faktografické údaje o krajine ...