• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Hornonitrianske múzeum - Prievidza

Hornonitrianske múzeum Prievidza možno zaradiť k mladším múzeám na Slovensku. Bohatosťou zbierok sa však zaraďuje k popredným múzeám na Slovensku. Pôsobí od r. 1985, keď bola v Prievidzi obnovená činnosť múzea. Už r. 1924 z iniciatívy Muzeálneho spolku hornej Nitry bolo vytvorené Múzeum hornej Nitry. Fondy múzea boli uložené na zámku v Bojniciach a stali sa súčasťou Krajského nitrianskeho múzea v Bojniciach, neskôr Múzea v Bojniciach. Delimitáciou prírodovedných, historických, archeologických, etnografických a numizmatických zbierok z bojníckeho múzea sa vytvoril základ zbierkového fondu súčasného Hornonitrianskeho múzea v Bojniciach.

Múzeum je umiestnené v časti piaristického kláštora, jednej z najstarších budov v Prievidzi. Piaristické kolégium spolu s kostolom patria medzi najkrajšie barokové komplexy v strednej Európe. Jedno poschodie kláštora využíva múzeum na expozičné a výstavné účely. Okrem toho múzeum spravuje i kaštieľ v neďalekej obci Diviacka Nová Ves, kde sú umiestnené depozity a konzervátorská dielňa. Pôvodne to bola opevnená gotická pevnosť zo začiatku 15. storočia, ktorú r. 1586 prestavali v renesančnom štýle. V 18. storočí bol rozšírený na dvojpodlažnú budovu a tento vzhľad si uchoval aj po poslednej rekonštrukcii r. 1985.

Zbierkový fond múzea obsahuje viac ako 200 000 kusov a tvoria ho archeologické, etnografické, historické, numizmatické, botanické, zoologické a geologické zbierky. K najcennejším patria archeologické nálezy strednopaleolitických kultúr, bohatý inventár lužických pohrebísk, starobylý ľudový odev z okolia Valaskej Belej, meštianske čepce - zlatohlavy z Prievidze a Nitrianskeho Pravna, zbierka malieb na skle, pamiatky z obdobia tureckých vojen, cechové pamiatky a zlaté dukáty zo 14. - 20. storočia. Z oblasti prírodných vied sú zaujímavé doklady treťohornej (miocénnej) flóry, umožňujúce dokonalú rekonštrukciu vývoja tunajšej prírody v treťohorách. Vzácny je typový materiál bezstavovcov (napr. Crustacea, Molusca), ktorý tvorí súčasť zoologických zbierok. Vzácnosťou sú zbierky pochádzajúce z Novej Guiney, Japonska, Číny a afrického kontinentu, ktoré tvoria samostatný celok v rámci etnografických zbierok.

Prírodovedná expozícia vznikla r. 1992. Dokumentuje živú a neživú prírodu regiónu horného Ponitria podľa jednotlivých pohorí. Z tohto morfologicky zaujímavého územia s rôznym podložím sa vystavujú niektoré vzácne teplomilné, bažinné i vysokohorské druhy rastlín a živočíchov. Medzi veľmi vzácne exponáty patria treťohorné paleobotanické a paleozoologické nálezy.

Predaj vlastných publikácií a drobných ľudovoumeleckých predmetov od výrobcov z regiónu hornej Nitry.

Hornonitrianske múzeum vydáva vlastivedný zborník Horná Nitra.

Otváracie hodiny:
pondelok-piatok 8:00 - 17:00 hod.
nedeľa 13:00 - 17:00 hod.

Adresa/Kontakt
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza
tel.: +421 46 542 30 54
fax: +421 46 542 67 15
e-mail: info@hnm.tsk.sk
webstránka: http://muzeumpd.sk


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 10.03.2011