• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Horehronské múzeum - Brezno

Horehronské múzeum v Brezne vzniklo ako vlastivedné múzeum vtedajšieho breznianskeho okresu roku 1960, od roku 1965 má štatút regionálneho múzea so zameraním na národopis a históriu okresu Banská Bystrica. Jeho zbierkový fond predstavuje vyvážený súbor národopisných predmetov (odievanie, bývanie, výroba, hudba, výtvarné umenie). Múzeum sídli v bývalej mestskej radnici a v renovovanom meštianskom dome z konca 16. stor. Obidva objekty sú kultúrnymi pamiatkami. Mestská radnica, pôvodne renesančná, získala dnešnú podobu neskorobarokovými úpravami v roku 1779-1780. Múzeum spravuje technickú pamiatku - mangeľ, ktorý je súčasťou roľnícko-remeselníckej usadlosti v Brezne.

Expozícia Život a kultúra ľudu na Horehroní
bola sprístupnená v priestoroch na Nám. gen. M. Roku Štefánika č. 55/ 47 roku 1980. Predstavuje v siedmich tematických častiach základné prejavy materiálnej ľudovej kultúry etnografického regiónu Horehronie, jeho osídlenie, poľnohospodárstvo, drevorubačstvo, spracovanie vlákien, architektúru a bývanie, odev, výtvarný prejav.

Otváracie hodiny:
pondelok - piatok 8.00 - 16.00
Expozícia Brezno v premenách času
približuje vznik, vývoj a podoby mesta do roku 1918, sprístupnená bola roku 1992. Prezentuje všetky dostupné dokumenty archeologickej, archívnej a muzeálnej povahy.

Otváracie hodiny:
pondelok - piatok 8.00 - 16.00


Knižnica Horehronského múzea (historické tlače, spoločenskovedná literatúra, beletria regionálnych autorov) umožňuje prezenčné štúdium v rámci otváracích hodín múzea.

V učebni sa môžu konať prednášky a vyučovacie hodiny, premietanie dokumentárnych filmov a videozáznamov podľa ponuky múzea (aktuálne osobnosti regiónu, regionálna história, ľudová kultúra v oblasti horného Hrona).

Adresa/Kontakt
Horehronské múzeum
977 26 Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 55/47
tel. 048/611 2453 fax: 048/6114 633


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 26.07.2002