Gelnica - Pamiatky

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
Historické a kultúrne pamätihodnosti
Centrum Gelnice vyhlásili v roku 1992 za pamiatkovú zónu. Dokumenty o banskej činnosti zhromažďovalo Banícke múzeum. Väčšina kultúrnohistorických pamiatok sa viaže práve k baníctvu. Zachovali sa banícke domy spišského typu. Viaceré meštianske domy, prevažne barokové a klasicistické, majú charakteristickú manzardovú strechu.

Starú radnicu, pôvodne renesančnú, barokovo prestavali.

Gotický kostol Nanebovzatia Panny Márie z druhej polovice 14. storočia má zaujímavý a vzácny interiér. Kostol viackrát prestavali a upravili, pričom sa zachovali vzácne architektonické prvky.

Zaujímavé sú mosty cez rieku Hnilec. Krytý drevený most, akých je na Slovensku málo, postavili v roku 1831. Kamenný most tiež z 19. storočia postavili ako dvojarkádový. Je zapísaný do zoznamu Technických pamiatok.

V regióne sa oplatí vidieť

Na okolí doporučujeme navštíviť