Gelnica - Úvod

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
Nachádza sa vo Volovských vrchoch Slovenského rudohoria. Leží v doline rieky Hnilec obklopenej vysokými vrchmi v juhovýchodnej časti Spiša.

Prvými obyvateľmi na území boli pravdepodobne potomkovia Keltov. Gelnica vznikla z pôvodne slovenskej banskej osady. Prvý písomný doklad o nej je z roku 1246 a ako mestečko sa spomína v roku 1276. Mestské výsady podľa štiavnického práva dostala v roku 1327. Tak ako do iných miest na Spiši, aj do Gelnice prichádzajú prisťahovalci, kolonisti z Bavorska 12. storočí. V okolí sa ťažilo zlato, striebro, meď, železná ruda a neskôr ortuť. Už od 14. storočia sa tu okrem ťažby aj spracúvala železná ruda.

Koncom 15. storočia význam mesta poklesol. V období 1465 – 1838 bolo súčasťou Spišského hradného panstva, keď sa zo závislosti vykúpilo a opäť sa stalo slobodným kráľovským mestom.

Remeslá sa výraznejšie rozvinuli v 18. storočí. V 19. storočí sa preslávili najmä kováči, zámočníci, klinčiari a reťaziari, ktorí z vyše 200 majstrov tvorili polovicu.

V Gelnici postavili v roku 1892 prvú elektráreň na území Slovenska. Postupne však baníctvo i remeslá upadali, zostala len malá výroba klincov a reťazí. Gelnica bola dlho známa aj medovnikárstvom, drevorezbárstvom a kožušníctvom. Začiatkom 20. storočia Gelnická ortuťová spoločnosť ťažila v okolí ortuť a spracovávala ju v miestnom závode.

V meste sa narodil pedagóg a banský odborník Gustáv Faller.

V regióne sa oplatí vidieť

Na okolí doporučujeme navštíviť

Leží v Slovenskom raji v doline Hnilca. Je to najväčšia zaľadnená jaskyňa v SR a patrí medzi najkrajšie a na ľadovú výzdobu najbohatšie jaskyne na svete. Ľadové masy sa vytvárajú prirodzeným ochladzovaním jaskynných priestorov cez zimné obdobie. Presakujúca voda vytvára ľadové stalaktity, stalagmity, ľadopády a podlahový ľad, ktorý má hrúbku do 25 m. Jej prevádzkový okruh je 475 m dlhý .
Téma: Jaskyňa
Nachádza sa v Slovenskom krase na juhozápadnom úpätí Silickej planiny, kam celý jaskynný systém prechádza a meria spolu 22 km, z čoho 5,1 km patrí Domici. Mohutná kvapľová výzdoba, charakteristické sú tzv. bubny, štíty a jazierka.
Téma: Jaskyňa
Nachádza sa na okraji Jasovskej planiny vo východnej časti Slovenského krasu. Vznikla eróziou Bodvy. Jaskyňa vyniká bohatstvom rozmanitých kvapľov, charakteristické sú vrkočovité stalaktity, palicovité stalagmity, mohutné nástenné vodopády a mohutné pagody rôzneho tvaru a sfarbenia. Prevádzkový okruh je dlhý 655 m.
Téma: Jaskyňa
Je najväčšou a najkrajšou aragonitovou jaskyňou v SR. Jaskyňa je vytvorená v bielych a modrých kryštalických vápencoch. Pozostáva z chodieb a siení po tektonických poruchách, zväčšených koróziou presakujúcich vôd. Výzdobu tvoria väčšinou biele trsy a kríčky aragonitu, ktorých biela farba ostro kontrastuje s modrými vápencami. Prevádzkový okruh meria 300 m.
Téma: Jaskyňa
Východiská: Revúca, Rožňava
Nachádza sa na západnom úpätí Silickej planiny v Slovenskom krase a je vývojove veľmi mladá. Preteká ňou Čierny potok, ktorý sa objavuje ako podzemný tok v neďalekej Silickej ľadnici. Výzdoba jaskyne je biela, žltá až hnedočierná, charakteristické sú biele brká, 2-3 mm hrubé, miestami 2,5 až 3 m dlhé. Prevádzkový okruh je 300 m dlhý.
Téma: Jaskyňa