• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Galéria umenia – Nové Zámky

Galéria umenia bola založená r. 1979. Základom zbierkového fondu galérie sa stal dar akad. maliara Ernesta Zmetáka a jeho manželky Danice Zmetákovej, ktorí r. 1980 darovali mestu Nové Zámky a do správy Galérie umenia svoju súkromnú zbierku výtvarného umenia, ktorá pozostáva z viac ako 1 600 artefaktov výtvarného umenia z oblasti maliarstva, sochárstva, grafiky a umeleckých remesiel. R.

1983 získala galéria darom od pani Kláry Kassákovej, vdovy po Lajosovi Kassákovi, výtvarné diela, materiály dokumentujúce život a tvorbu umelca. Časť darovaných diel je sprístupnená v stálych expozíciách, ktoré sa nachádzajú v budove Mestského úradu.

Stála expozícia diel stredoeurópskeho umenia 17.-20. stor.
pozostáva predovšetkým z diel slovenskej, českej a maďarskej proveniencie. Sú tu zastúpené aj diela z iných európskych krajín. Expozícia je doplnená ukážkami dobového nábytku a exponátmi užitého umenia. Nájdeme tu diela A. C. Canaletta, M. van Meytensa, F. X. Schmidthammera, V. V. Reinera, Szinyei-Merse P., V. Aba-Nowaka, L. Medňanského, J. Alexyho, M. Benku, M. A. Bazovského a iných.

Expozícia Lajosa Kassáka
prezentuje výtvarné dielo umelca a zároveň organizátora, spisovateľa, redaktora, kritika. Jej súčasťou sú výtvarné diela, knihy, časopisy, mapy, gramofónové platne a iné materiály.

Výstavnú činnosť galéria realizuje vo Výstavnej sieni v CK Nábrežie na Nábrežnej ulici. Ročne pripraví asi 10 výstav domácich a zahraničných autorov.

Galéria poskytuje lektorský výklad pre ohlásené skupiny návštevníkov, poradenské služby pre študentov, pripravuje prednášky a besedy s vystavujúcimi autormi a iné sprievodné

podujatia k výstavám.

Galéria má bohatú knižnicu domácej a zahraničnej literatúry.

Otváracie hodiny:
utorok  - sobota 9.00 - 17.00


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 30.07.2002