• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Galéria mesta Bratislavy

Galéria mesta Bratislavy (GMB, predtým Mestská galéria v Bratislave) bola založená 1. januára 1959 ako jedno zo stredísk Vlastivedného ústavu mesta Bratislavy. Po zrušení ústavu sa roku 1961 stala samostatnou kultúrno-osvetovou inštitúciou. Galéria mesta Bratislavy je popri Slovenskej národnej galérii druhou najväčšou verejnou umeleckou zbierkou na území hlavného mesta SR. Poslaním GMB je vykonávať výskum a nákup umeleckých diel výtvarného charakteru minulosti i prítomnosti so zameraním na bratislavskú provenienciu. Galérijna knižnica dokumentuje kultúrnohistorické udalosti a údaje o tvorcoch.

Zbierkový fond GMB
tvorí viac ako 31 000 umeleckých diel (maľba, grafika, sochárstvo, kresba, ilustrácia). Prvú významnú zbierku výtvarných diel získalo mesto darom roku 1883. Tvoril ju súbor sôch bratislavského rodáka sochára V. Tilgnera. V priebehu ďaľších rokov získalo mesto odkazmi a darmi niektoré vzácne gotické a barokové diela a postupne sa budovala aj zbierka bratislavského umenia 19. a 20. storočia.

Sídlom GMB je Mirbachov palác. Verejnosti sú prístupné stále expozície výtvarného umenia zo zbierok Galérie mesta Bratislavy aj v Pálfiho paláci. Ďaľšie expozície GMB sú umiestnené v Pálfiho paláci. Tento palác s románsko-gotickými základmi a klasicistickou fasádou bol rekonštruovaný a v tejto súvislosti archeologicky preskúmaný v roku 1981-1987. Osobitne závažné boli nálezy svedčiace o súvislom keltskom osídlení a nálezy zo slovanského obdobia. V suteréne paláca je prístupná šachtovitá jama z keltského obdobia. Od roku 1988 využíva palác Galéria mesta Bratislavy na prezentáciu svojich umeleckých zbierok. Na prízemí je inštalovaná Expozícia slovenského maliarstva a sochárstva z prelomu 19. a 20. storočia. Na prvom poschodí sa vystavujú diela zakladateľskej generácie modertného slovenského maliarstva a sochárstva. Sú tu diela Ľ. Fullu, M. Galandu, I. Weinera-Kráľa, E. Šimerovej, J. Kostku a ďaľších.

Expozícia stredoeurópskej barokovej maľby, grafiky a sochárstva je inštalovaná v Mirbachovom paláci, ktorý patrí ku klenotom rokokovej architektúry Bratislavy. Bol postavený v rokoch 1768-1770, patril bratislavskému pivovarníkovi M. Spechovi, ďaľšími majiteľmi boli gróf I. Čáki, gróf K. Ňári a napokon gróf dr. E. Mirbach (do r.1945). Roku 1963 bol palác vyhlásený za kultúrnu pamiatku, po renovácii je od roku 1975 sídlom GMB. Na prízemí a druhom poschodí paláca sa uskutočňujú premenné výstavy a na prvom poschodí je stála expozícia 300 grafických listov inštalovaných v drevenom kazetovom obložení stien. Ide o diela reprodukčných rytcov francúzskej, talianskej, holandskej a nemeckej proveniencie zo 17. a 18. stor. Najvýznamnejší je Medicejský cyklus, vytvorený podľa obrazov P. P. Rubensa, rokokové galantné scény podľa F. Bouchera a Ch. Eisena a cyklus štyroch ročných období podľa kresieb P. Mignarda. Expozícia stredoeurópskeho barokového maliarstva, sochárstva a grafiky zachytáva úsek vývoja umeleckej tvorby najmä na území Bratislavy. Okrem iných sú tu maľby A. F. Oesera, F. X. Palku, A. Zallingera, sochy F. X. Messerschmidta, V. Tilgnera a J. Fadrusza až po grafické listy Schmutzera a S. Mikoviního.

Expozícia gotickej tabuľovej maľby a sochárstva zo 14. a 15. stor.

(Vajnorská madona, Krst Krista) až po neskorogotické obdobie (Zvestovanie z roku 1517).

Na druhom poschodí je umiestnená Expozícia stredoeurópskeho maliarstva a sochárstva 19. stor. Vystavené diela /85 obrazov a 15 sôch/ sú len výberom z rozsiahlej kolekcie umenia 19. stor. v galérijných zbierkach. Stretneme sa tu s menami takých umelcov ako Gottlieb Rähmel, Friedrich J. Gottlieb Lieder, Ferdinand von Lutgendorf, Friedrich Amerling, Carl Marko, Giacomo Marastoni či Viktor Tilgner a Ján Fadrusz. Stála expozícia zachytáva vývoj maliarstva a sochárstva do 80-tych rokov 19. stor. v stredoeurópskom regióne s dôrazom na oblasť Bratislavy.

Galéria aktualít na druhom poschodí a výstavná sieň na treťom poschodí paláca slúžia na prezentáciu tvorby súčasných slovenských aj zahraničných výtvarníkov.

Vo všetkých expozíciách predaj katalógov, suvenírov a umelckohistorickej literatúry. Vo výstavných priestoroch Mirbachovho paláca /v lete aj na nádvorí/ sa usporadúvajú nedeľné koncerty komornej hudby.

Galéria mesta Bratislavy

Pálfiho palác

Otváracie hodiny:
VII. - VIII. utorok - nedeľa 10.00 - 18.00
IX. - VI. utorok - nedeľa 10.00 - 17.00Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 26.07.2002