Fínsko - Info

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut


Fínsko je nížinatá krajina, popri Botnickom a Fínskom zálive sa tiahne jeho najnižšie položená časť, zvlnený povrch dosahuje nadmorskú výšku okolo 500 m v Laponsku a v severozápadnej časti krajiny. Najvyšší bod dosahuje v Škandinávskom pohorí (Halti, 1324 m). Vo východnej časti územia sa rozkladá nízka vrchovina, stred krajiny a jej južnú časť pokrýva Fínska jazerná pahorkatina (s takmer 60 000 jazerami) a pásy koncových morén (Salpausselkä, Suomenselkä). Najväčším prírodným bohatstvom Fínska sú ihličnaté lesy, ktoré pokrývajú 2/3 územia štátu. Hospodárstvo Fínska sa zakladá na zhodnotení tohto bohatstva na svetových trhoch. Je tu rozvinutá ťažba dreva a najmä rôzne odvetvia jeho spracovania. Fínsko zaujíma druhé miesto na svete vo vývoze dreva, papiera a celulózy. Okrem dreva má Fínsko aj nerastné suroviny (meď, cín, nikel, chróm), ktoré spracováva hutníctvo farebných kovov využívajúc elektrickú energiu vodných elektrární. Okrem nich má Fínsko aj atómové elektrárne a tepelné elektrárne, ktoré spaľujú rašelinu. Má rozvinutý aj strojársky priemysel (výroba lodí, stroje pre drevospracujúci a celulózový priemysel). Vedúcim odvetvím fínskeho poľnohospodárstva je živočíšna výroba (na juhu chov hovädzieho dobytka, na severe chov sobov a kozušinových zvierat). Na orných pôdach pestujú krmivo, raž a zemiaky.