• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Expozícia Judaík - Prešov

Expozícia judaík zo zbierky Ing. Eugena Bárkányho je vysunutou expozíciou Múzea židovskej kultúry SNM. Bola sprístupnená v novembri 1993.

Expozícia sa nachádza v budove ortodoxnej židovskej synagógy, ktorá bola postavená r. 1892 v neomaurskom slohu. Po čiastočnej rekonštrukcii tu bola inštalovaná časť zbierky E. Bárkanyho. Zbierka vznikla v 1. polovici 20. stor. ako základ pre formujúce sa a neskôr aj jestvujúce Židovské múzeum v Prešove. Počas druhej svetovej vojny časť zbierky sa podarilo zachrániť a po r. 1945 boli zvyšky kolekcie delimitované do Štátneho židovského múzea v Prahe. R. 1993 sa zbierka vrátila na Slovensko.

Výber z Bárkányho zbierky je vystavený v zachovanej a nereštaurovanej podobe v celkoch, ktoré sprostredkúvajú pohľad na židovskú náboženskú tradíciu podľa významných udalostí v živote prostého Žida prostredníctvom predmetov viažúcich sa k týmto sviatočným dňom. Osobitnú pozornosť z prezentovaných artefaktov z dokumentárneho a umeleckohistorického hľadiska si zaslúži obriezková opona z Hanušoviec nad Topľou z r. 1828.

Otváracie hodiny:
utorok , streda 11,00 - 16,00
štvrtok 15,00 - 18,00
piatok 10,00 - 13,00
nedeľa 13,00 - 17,00

Adresa/Kontakt
SNM - Múzeum židovskej kultúry, Expozícia judaík
080 01 Prešov, Švermova 32
tel./fax: 051/7731 638


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 30.07.2002