Dunajská Streda - Služby

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
Základné údaje/kontakty
Počet obyvateľov: 23 850 (k 30. 4. 2001)

Rozloha: 31,45 km2

Mestský úrad: Hlavná ul. 50/16, tel.: 552 23 21, fax: 552 71 42

e.mail: starosta@dunstreda.sk

Web: www.dunstreda.sk

Mestský portál: www.ds.mesto.sk

Smerové telefónne číslo: 031

PSČ: 929 01

Nadmorská výška: 118 m n.m.

Mestská polícia: Hlavná 50/16, tel.: 552 64 87

Pohotovostná lekáreň: Hlavná 23, tel.: 552 00 99

Lekárska služba prvej pomoci: Veľkoblahovská 23, tel.: 557 11 83

Autoservis: Hlavná 1538/31, tel.: 552 22 80

Ubytovanie: Hotel Bonbon, Alžbetínske nám. 1, tel.: 557 52 22

Železničná stanica: Bratislavská cesta 1, tel.: 552 30 11

Autobusová stanica: Jesenského ul. 56/1, tel.: 552 51 95

Múzeá: Žitnoostrovské múzeum, Múzejná 2, tel.: 552 24 02

Galérie: SNG, Vermešova vila, Ul. Gyulu Szabóa 2, tel.:552 21 69