Dunajská Streda - Úvod

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
Dunajská Streda leží v centrálnej časti Podunajskej roviny, na Žitnom ostrove. Na území mesta bolo objavené kostrové pohrebisko zo staršej doby bronzovej, rímsko-barbarské sídlisko a žiarové pohrebisko, slovanské pohrebisko z doby veľkomoravskej. Najstaršia písomná zmienka o meste pochádza zr . 1162-1172.Pravdepodobne ešte kráľ Béla III. tu založil trhové miesto a dňom trhov určil stredu. Toto trhové miesto sa stalo základom neskoršieho mestečka Szerdahel a tvorilo historické jadro Dunajskej Stredy. Od 16. storočia sa vyvíjala ako zemepanské mestečko s trhovým a jarmočným právom. Vyvinula sa na významné hospodárske a obchodné stredisko Žitného ostrova. V r. 1492 sa spomína cech obuvníkov, 1660 čižmárov, 1666 klobúčnikov, 1680 debnárov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, výrobou súkenných odevov, halien, klobúkov, obchodovali s obilím. Od 18. st. sa tu konali významné trhy na obilie a jarmoky na hovädzí dobytok. Na túto tradíciu nadväzuje Žitnoostrovský jarmok, ktorý sa každoročne koná v septembri. Narodil sa tu Ármin Vámbéry (1832 – 1913), významný orientalista a cestovateľ.

Cez vojnu sa z mesta a jeho okolia deportovalo vyše 3000 Židov. Túto tragickú udalosť pripomína pomník Memento, ktorý bol odhalený v r. 1991.

V regióne sa oplatí vidieť

Je zaujímavý tehlový dvojvežový románsky kostol z pol. 13. stor., prestavaný v 16. stor., s gotickým zvonom a fragmentmi gotických malieb.
Východiská: Dunajská Streda

Na okolí doporučujeme navštíviť

Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Nitra
Stručné predstavenie kúpeľov, ich prírodné liečivé zdroje, indikované choroby a používané metódy liečby.
Téma: Kúpele
Východiská: Piešťany
Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Levice
Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Bratislava Mesto
Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Senica, Trnava