Dudince - Úvod

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
Dudince ležia v doline potoka Štiavnica na severovýchodnom okraji Ipeľskej pahorkatiny. Archeologické nálezy potvrdzujú, že na území mesta žil človek už dobe neskorého neolitu. V Dudinciach odkryli 6-7000 rokov staré kostrové hroby, v okolí nálezy pochádzajú z doby bronzovej, halštatskej, laténskej a našli sa tu pamiatky aj po Rimanoch (v blízkych Teranoch).

Dudince sa prvý raz spomínajú v roku 1284 pod menom „Dyud„. Dnešné mesto vzniklo zo starých obcí Dudiniec a Meroviec, ktoré sa pri územnej reorganizácii roku 1960 spojili v jednu obec Dudince. Dudince boli spojené s okolím do konca 19. st. iba kamennými cestami. V r. 1899 bola dokončená výstavba železničnej trate zo Šiah cez Dudince do Krupiny. V minulosti boli Dudince obľúbeným výletným miestom uhorského kráľa Mateja a navštevovala ich aj Alžbeta, manželka cisára Františka Jozefa I.

Najstaršia zmienka o dudinských prírodných minerálnych prameňoch pochádza z r. 1551. Už koncom 19. st. sa tunajšia minerálna voda plnila do fliaš a predávala. Hontianski lekári ju predpisovali proti žalúdkovým chorobám, črevným katarom a hemoroidom. Dudinská minerálna voda bola od pradávna využívaná aj na kúpanie. V súčasnosti sú tu štyri liečebné ústavy: Krištáľ, Rubín, Smaragd a Diamant.

V regióne sa oplatí vidieť

Blízko južných hraníc stredného Slovenska, 17 km severne od Šiah, v okrese Zvolen, vyrastajú nové, moderné kúpele Dudince. Ležia pri juhozápadnom upätí vulkanickej Krupinskej vrchoviny v nadmorskej výške 140 m.
Téma: Kúpele
Východiská: Dudince

Na okolí doporučujeme navštíviť

Zvaná tiež Izbica, nachádza sa v Starohorských vrchoch. Je typom puklinovo-rútivej jaskyne, ktorá vznikla erozívnou činnosťou podzemných vôd a rútením sa povaly. Jej výzdobu tvoria biele pagody, sintrové jazierka a nástenné vodopády s ružovkastými záclonovitými závesmi. Dĺžka prevádzkového okruhu je 800 m.
Téma: Jaskyňa
Východiská: Banská Bystrica
Nachádza sa v Slovenskom krase na juhozápadnom úpätí Silickej planiny, kam celý jaskynný systém prechádza a meria spolu 22 km, z čoho 5,1 km patrí Domici. Mohutná kvapľová výzdoba, charakteristické sú tzv. bubny, štíty a jazierka.
Téma: Jaskyňa
Je najväčšou a najkrajšou aragonitovou jaskyňou v SR. Jaskyňa je vytvorená v bielych a modrých kryštalických vápencoch. Pozostáva z chodieb a siení po tektonických poruchách, zväčšených koróziou presakujúcich vôd. Výzdobu tvoria väčšinou biele trsy a kríčky aragonitu, ktorých biela farba ostro kontrastuje s modrými vápencami. Prevádzkový okruh meria 300 m.
Téma: Jaskyňa
Východiská: Revúca, Rožňava
Patrí medzi najkrajšie pamiatkové objekty na Slovensku a vyhľadávajú ho návštevníci z celého sveta. Bojnický zámok je jedným z najstarších a najvýznamnejších slovenských hradov.
Téma: Hrad/Zámok
Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Nitra