Devínska kobyla - Úvod/Mapa

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut


 Známa Národná prírodná rezervácia Devínska Kobyla sa zaraďuje medzi najvýznamnejšie maloplošné chránené územia na Slovensku. Jej súčasťou je aj vzácne chránené nálezisko Sandberg. 


Devínska Kobyla sa rozprestiera západne od hlavného mesta Bratislava, neďaleko sútoku riek Moravy a Dunaja, na najjužnejšom výbežku pohoria Malé Karpaty. Oblasť patrí k najteplejším územiam nášho štátu. 


Na území Devínskej kobyly sa nachádzajú jedinečné geologické prvky  ako napr. jaskyne vo vápencoch, morské piesky a pieskovce so zubami rýb z neogénu, geomerfologické prvky ako napr. erózne ryhy a úvaliny, botanické prvky (25 chránených druhov teplomilnej flóry) ale aj zoologické prvky (chránene druhy hmyzu, obojživelníkov a plazov). 


Z vrcholu Devínskej Kobyly je prekrásny výhľad nielen do širokého okolia s výhľadom na Bratislavu, Dunaj, Devín a Devínsky hrad, Maďarsko a Rakúsko. Pri dobrej viditeľnosti, hlavne v zime, je možnosť zahliadnuť až predmestia Viedne. Okolie Devínu je ideálne pre výlety, ako aj pre dovolenku. Ubytovanie je možné nájsť nielen v Bratislave, ale aj v obci, alebo na druhej strane Dunaja – v Rakúsku.  

Na okolí doporučujeme navštíviť

Pochádza z 13. storočí, vyhorel r. 1729, v súčasnosti sa v hradnom areáli robia konzervačné práce. Ruina, stojaca na hradnom brale v tzv. Beckovskej bráne na južnom okraji Trenčianskej kotliny, dokumentuje vyspelosť našej stredovekej architektúry a je dominantou tejto časti Považia.
Téma: Hrad/Zámok
Bohatá kvapľová výzdoba v niekoľkých poschodiach s výškovým rozdielom 112 m, pagodovité stalagmity, jazierka a nástenné vodopády. Prevádzkový okruh meria 1135 m.
Téma: Jaskyňa