Detva - Úvod/Mapa

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
Detva leží v doline Detvianskeho potoka v Detvianskom podhorí Poľany a Javoria. Na území mesta a v jeho okolí bolo objavené sídlisko lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej s pokladom bronzových sekeriek. Bol tu zaznamenaný nález železného meča z doby veľkomoravskej.

Pôvodná osada vznikla v roku 1638 usadením obyvateľstva počas valaskej kolonizácie na území vígľašského panstva. Vyklčovaním lesov vznikli pastviská a poľnohospodárska pôda. Obec sa rýchlo rozrastala a rozširoval sa jej chotár formou charakteristických lazníckych usadlostí (koncom 18. storočia mala Detva už vyše 4000 obyvateľov). Charakteristickým spôsobom obživy obyvateľstva bolo ovčiasrtvo. V roku 1787 tu Ján Vagač, rodák zo Starej Turej, založil prvú bryndziareň na Slovensku.

Mestečkom s právom organizovania výročných jarmokov a trhov sa Detva stáva v roku 1811. Z jej územia sa postupne odčlenili obce Detvianska Huta, Hriňová a neskôr Kriváň. Detva, ktorá je centrom Podpolianskej národopisnej oblasti je charakteristická rázovitým folkórom s typickou architektúrou, krojom, rezbárskymi výrobkami, hudobnými nástrojmi (najmä fujara). Detviansky kraj ospieval najmä Andrej Sládkovičv básnickej skladbe Detvan. v Detve začiatkom 20. storočia pôsobil národovec, historik a etnograf Karol Anton Medvecký. Jeho pamätná tabuľa sa nachádza v kostole sv. Františka Serafínskeho.

V regióne sa oplatí vidieť

Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Detva, Lučenec
Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Detva, Zvolen
Kúpele Brusno sa rozprestierajú v malebnom, postrannom údolí, na úpätí vrchov Slovenského Rudohoria. Kúpeľných hostí lieči okrem klímy a čistého vzduchu aj minerálna voda. Rozhodujúcim činiteľom úspešnej kúpeľnej liečby v kúpeľoch Brusno sú prírodné liečebné prostriedky, predovšetkým liečivá minerálna voda.
Téma: Kúpele

Na okolí doporučujeme navštíviť

Medzi slovenské kúpele je začlenený aj kúpeľný liečebný ústav v Kováčovej. Poskytuje sa v ňom ambulantná kúpeľná liečba pacientom s niektorými chorobami pohybových ústrojov, stavmi po úrazoch a ortopedických operáciách a s niektorými organickými nervovými chorobami.
Téma: Kúpele
Východiská: Zvolen
Vo svete sú známe štyri kúpeľné miesta, v ktorých vyvierajú minerálne pramene prirodzenej izotermickej teploty s vysokým obsahom kysličníka uhličitého. Iba jeden z týchto prameňov sa nachádza v strednej Európe, a to v liečivých kúpeľoch na Sliači.
Téma: Kúpele
Východiská: Sliač